Maslow's Pyramid: İnsan İhtiyaçları (Resimlerle)

Maslow'un piramidi veya insani ihtiyaçlar hiyerarşisi, insanların eylemlerinin, en temelden en ileri seviyeye kadar bir dizi ihtiyaç tarafından motive edildiğini gösteren grafik bir temsildir.

Psikolog Abraham Maslow'un insan motivasyonu üzerine teorisidir. Maslow'a göre, insan ihtiyaçları bir piramit ya da ölçek şeklindedir, böylece insanlar önce en temel ya da birincil ihtiyaçları (piramidin tabanındakileri) karşılamaya çalışırlar.

İnsanlar her türlü ihtiyaca ulaştıklarında, motivasyonlar, nihai ihtiyaca, piramidin tepesine ulaşana kadar hemen yüksek olanlarla değiştirilir.

Örneğin, iyi bir işi olan evli bir kadın, kocasına âşık ve çalışmalarına saygı duymuş, fizyolojik, güvenlik, bağlılık ve tanıma ihtiyaçlarına ulaşmış olacaktı. Bu son ihtiyaca henüz ulaşmamış olmasına rağmen, bir yazar gibi hissedebilir ve bir kitap yazarken kendini tatmin edici hissedebilir.

Abraham Maslow kimdi?

Abraham Maslow, 20. yüzyılın ikinci yarısında en etkili Amerikan psikologlarından biriydi. Hümanist psikoloji hareketinin ana temsilcilerinden biri olarak bilinir veya biri olarak bilinir. Aslında, birçok kişi tarafından bu akımın kurucusu olarak kabul edilir.

Maslow, bireyin psikolojik işleyişine ve insanı belirli eylemleri gerçekleştirmeye iten güçlere ilgi duyduğu bir motivasyon teorisi oluşturdu.

Maslow, kişisel gelişimin keşfedilmesi ve insanın kendini gerçekleştirmesi ile ilgilenen bir yazardı. Onun için, insanı büyüten şeyin ne olduğunu bulmak önemliydi.

Bu yazar, tüm insanların kendi kendini gerçekleştirme konusunda doğuştan gelen bir arzusu olduğunu düşündü. RAE, kendini gerçekleştirmeyi "kişisel özlemlerin kendi yöntemleriyle tatmin edici bir şekilde kazanması" olarak tanımlamaktadır.

Maslow, olmak istediği kişi olabilmek için insanın bu kendini gerçekleştirmeye ulaşmak için hareket ettiğini düşündü.

Bununla birlikte, insanoğlunun en sonuncusu olan bu motivasyonu elde etmek için, bireyin gıda, güvenlik veya bir gruba ait olma gibi önde gelen diğer ihtiyaçları karşılaması gerektiğini savundu.

Bir insan acıkırsa, üzerinde uyuyacak bir çatısı ya da maaş güvencesi altına alacak bir işi yoksa, Maslow kişisel tatminini gerçekleştirmeden önce ilk önce onunla ilgileneceğine inanır.

Maslow piramitinin arka planı

50'li yılların sonunda ve 60lı yılların başında bir yandan davranış psikolojisini bulduk. Bu, insanı pasif bir konu olarak kabul etti, yani birey, bir uyarana yanıt veren bir makine gibiydi.

Öte yandan, insanı bilinçsiz çatışmalarıyla belirlenen, çaresiz bir varlık olarak gören psikanaliz buluruz. O zaman, bu iki baskın paradigma bağlamında, “üçüncü güç” dediğimiz şey veya hümanist psikolojinin akımı ortaya çıkar.

Hümanist psikoloji, şu anki paradigmaları, psikanalizi ve davranışçılık kavramlarını birleştirmeyi ve böylece deneysel temelli sistematik bir psikoloji geliştirmeyi amaçlar.

Maslow, birçok kişi tarafından bu akımın kurucusu olarak kabul edilir. Tam da onun ilgisini çeken insanlığın olumlu yönleriydi.

Hümanist psikoloji, insanı çevreye duyarlı bir birey olarak algılar ve belli şartlandırma faktörlerine tabi olmasına rağmen, bilgi birikimi ve deneyiminin inşasında aktif bir konudur.

Maslow, kişiyi aktif bir varlık olarak kabul eder ve psikolojide sadece üçüncü gücün gelişi nedeniyle değil, aynı zamanda psikolojinin şimdiye kadar yaptığı gibi psikopatolojik davranışına odaklanmadığı için bir devrim olduğu varsayılır.

Maslow'un düşüncesinde en önemli etkiler psikanaliz, sosyal antropoloji, Gestalt ve Goldstein'ın çalışmaları.

İnsan davranışı ve motivasyonu hakkında sahip olduğumuz bilgilerin psikopatolojiden geldiği konusunda endişeliydi. Ancak, Maslow için bu hastalar genel popülasyonun motivasyonunu yansıtmamıştır.

Bu şekilde teorisinde psikanaliz, davranışçılık ve hümanist psikolojiyi birleştirmeyi başardı. Onun için diğerlerine üstün bir yaklaşım yok, hepsi ilgili ve gerekli.

Maslow Piramidi Teorisi

Motivasyon teorisi içinde Maslow, 1943 yılında “İnsan Motivasyonu Teorisi” başlıklı makalesinde yayımlanan, bilinen “Maslow'un İhtiyaç Hiyerarşisi” ni önerdi.

Maslow, insani ihtiyaçların hiyerarşik veya piramidal bir tarzda organize edildiğini belirtir. Böylece ihtiyaçlar aşamalı olarak karşılanmakta, bu da piramidin tabanında yer alan ihtiyaçların yukarıda belirtilenlere göre öncelikli olacağı anlamına gelmektedir.

Bazın ihtiyaçları karşılandığında, insan piramidin bir sonraki aşamasının memnuniyetini aramaya devam edecektir.

Diğer bir deyişle, alt ihtiyaçların karşılanması, insanlarda, öncekiler ele alınmadığı zaman tatmin edilemeyen diğer üst düzey ihtiyaçları da beraberinde getirir.

Maslow piramidi beş seviyeye veya tabakaya ayrılmıştır. Bu tabakalar, ele alınması gereken ihtiyaçların önemine göre hiyerarşik olarak düzenlenmiştir.

Bu, daha yüksek ihtiyaçların daha düşük ihtiyaçlara tabi olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla Maslow tarafından önerilen farklı ihtiyaçlar şunlardır: fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik, sevgi, tanıma ve kendini gerçekleştirme.

Maslow Piramidinden başlayarak farklı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, örgütlerin dünyasına uygulanmıştır.

Çalışmalardan bir diğeri, Maslow'un farklı ihtiyaçlarını, insanların mutluluğu ile ilişkilendirmeye çalışmış, piramit ve mutluluk arasında bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır.

Bu teori ne içindir?

Bu teori, bir insanın hayatı boyunca sahip olabileceği motivasyonları bilmeye hizmet eder.

Bekar ve hala ebeveynleri ile yaşayan genç bir insan, uzun bir kariyere sahip olan, başarılı bir ilişki ve çocuklarla aynı motivasyonlara sahip olmaz.

İlk kişi önce iş, aşk ve ev arayabilirdi. İkincisi, kitap yazma, daha iyi bir insan olma ya da "hayaller" gibi kişisel hedeflere ulaşmaya çalışmak, daha önce daha düşük ihtiyaçlara ulaşmanın bir yolu olmadı.

İhtiyaç türleri

Fizyolojik ihtiyaçlar

Piramidin tabanında olanlar. İnsanoğlunun çalışmasına izin veren asgari koşulları yerine getirenlerdir.

Yiyecek, susuzluk, nefes, dinlenme, cinsiyet, barınak ve homeostazı ilgilendiren her şeydir (vücudun dengesi, vücudun otomatik olarak bir sabitliği ve normal bir durumu sürdürme çabası).

Eğer bir kişi bu ihtiyaçların karşılandığını algılamazsa, motivasyonunun fizyolojik olanları kapsayacak şekilde yönlendirileceğinden, acil ihtiyaçlara ulaşmak için bir dürtü hissetmeyecektir.

İnsanoğlunun doğduğu ihtiyaçlar vardır, tüm yaşamları boyunca aşağıdakiler ortaya çıkmaktadır.

Bunları, insan vücudunun belirli yerlerine yerleştirebiliriz ve ısrar ederler çünkü tekrarlama karakterleri vardır. Çoğu parayla tatmin olabilir.

Bu ihtiyaçlar en basit, en güçlü ve kendini gerçekleştirme arayışında olanlara daha az şey ifade eden ihtiyaçlardır.

Güvenlik ihtiyaçları

Bunlar, güvende olduğumuzu hissetme, istikrarlı bir çevrede hareket etme, çevremizi organize etme ve yapılandırma konusunda hissetme eğilimine işaret eden ihtiyaçlardır. İnsan belirsiz bir ortamda yaşamaktan hoşlanmıyor.

Bir düzeni ve hayati bir güvenliği sürdürmeyi sağlayan gereksinimlere atıfta bulunurlar. Burada güvenlik kişiliğe egemen olan güç haline gelir.

İnsanoğlunun güvenliğe ihtiyacı vardır, ancak daha önce fizyolojik ihtiyaçları karşılarsa. İstikrar, düzen, koruma ve bağımlılığa duyulan ihtiyacı buluyoruz.

Çoğu zaman insan, farklı şeylerden korkma yoluyla güvenlik ihtiyacını gösterir. Kişi belirsizlikten, kafa karışıklığından, bilmediği şeylerden korkar. Bütün bunlar, güvenlik eksikliği korkusunu yansıtıyor.

Bu ihtiyaçlar dahilinde, tasarruf etme, mal satın alma, öngörülebilir bir geleceğe sahip olma, kişisel bütünlük veya aile için risk olmadığına dair bir kaygı bulabiliriz.

Birçok insan sadece bu seviyeye ulaşır.

Aşk, bağlılık veya sosyal ihtiyaçlar

İnsan sosyal bir hayvandır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen ihtiyaçlar karşılandıktan sonra bir gruba ait olma ihtiyacı ortaya çıkacaktır.

İnsanoğlunun belirli bir örgütün parçası olduğunu hissetmesi gerekir, ancak bu ihtiyaçlar daha önce bahsedilenlerden "daha az temel" veya "daha karmaşık" tır.

Bu ihtiyaç, fizyolojik ve güvenlik gereksinimlerinin öncelikli olarak karşılanmasına bağlıdır. Birleşme ihtiyacı içinde sevgi, sevgi, bir gruba ait olma gerçeği, bir toprağa kök salmış ve bu şekilde yalnız hissetmeyi bırakmış buluyoruz.

Bir aile kurmak, bir arkadaş grubuna sahip olmak, sosyal grupların bir parçası olmak, komşular grubuna, çocuk sahibi olmak vb. Gibi örnekler bulabiliriz.

Ayrıca bu toplumun bireyciliğinin ve onu karakterize eden rekabetçiliğin bu ihtiyaca aykırı olacağı da belirtilmelidir.

Tanınma ya da saygınlık ihtiyacı

Her insanın kendini değerlendirmesi, kendine saygı ya da tanıma ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlar, insanın psikolojik yapısı ile ilişkilidir.

Bu benlik saygısı kısmen başkalarının saygısından oluşur. İnsanın tanınması, kendine saygı duyması, toplumda kendini güvende ve geçerli hissetmesi gerekir.

Eğer kişi bu ihtiyacı karşılayamazsa, genellikle mutsuzluk, düşük özgüven duygusu, insanlar diğerlerinden daha düşük sayılır.

Saygı duyumu içinde Maslow şunları ayırt eder:

a) Düşük saygıya duyulan ihtiyaç : başkalarının kendine saygı duymasını, saygınlığını, başkalarının dikkatini, itibarını sürdürmesini, şöhretini ve statüsünü içeren daha düşük bir ihtiyaçtır.

b) Saygınlığa duyulan ihtiyaç, kişinin kendi yetkinliği, başarısı, bağımsız olması, kendine güven duyması ve özgür olması da dahil olmak üzere kendine saygı duymasını içerir.

Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı Maslow'un önerdiği piramidin tepesinde. Bunlar, öncelikler, daha yüksek veya daha öznel ihtiyaçlar.

İnsani gelişme sürecinde, daha fazla insan olma arzusunu yerine getirme eğilimi vardır. Tarif etmek zor ancak her yönüyle kendi bireysellik memnuniyetini içerir.

Kendi, iç ve benzersiz ihtiyaçlarını geliştirmek anlamına gelir. Bu, manevi bir şekilde gelişmeyi, ahlaki gelişmeyi başarmayı, birinin hayatını anlamını bulmayı, özgecil olmayı ifade eder.

Kendini gerçekleştirme arayışı içinde olan insanlar, kendileri olmakta özgür olmalıdır. Kişisel yeteneklerimizi karşılama, potansiyelimizi geliştirme, daha fazla yetenek gösterdiğimiz şeyi yapma, metamotifleri genişletme (adaleti arama, düzen üretme, güzellik ...) gereksinimlerini içerir.

Bu arzu veya nihai özlem, her bireye bağlı olarak farklı olacaktır; çünkü insanların her biri, başka bir kişininkiyle çakışması gerekmeyen farklı durumlardan veya deneyimlerden kendini gerçekleştirdiğini hissedecektir.

Örneğin, bir bireyin sahip olabileceği ve kendini gerçekleştirdiğini hissetme yönündeki isteklerinden biri kendi şirketinin başı olmak, bir başkası için bir aile kurmak olabilir.

Gelişim ya da kendini gerçekleştirme ihtiyacı içinde, insanın önceki bütünleri tatmin etmesi şarttır. Ancak, bu, kişinin kendini gerçekleştirmesini sağladığını hiçbir şekilde garanti etmez.

Her seviye için örnekler

fizyolojik

Bazı fizyolojik ihtiyaç örnekleri yemek yeme, idrar yapma, dışkılama, fiziksel ve zihinsel dinlenme, cinsel ilişkilerdir.

güvenlik

Güvenlik ihtiyacına dair bazı örnekler yaşamak için paraya sahip, kıyafetli, evli ve hastalık durumunda tıbbi bakıma sahip.

Aşk üyeliği

Bu ihtiyacın örnekleri arkadaş edinmek, iyi aile ilişkileri ve bir çift olarak sevgi dolu bir ilişkidir.

tanıma

Bu ihtiyacın örnekleri işyerinde ödüllendirilmek, Devletten bir dekorasyon almak, bir şampiyonluk kazanmak, madalya almak, halk tarafından övülmek, takdir edilmek.

öz - gerçekleştirme

Bu ihtiyacın örnekleri kişisel hedeflere ulaşmak, müzik yapmak, müzik yazmak, bir iş açmak, felsefe yapmak, bir spor öğrenmek vb.

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin özellikleri

Maslow'un önerdiği teoriyi anlamak için, gerçekleşmesi gereken bir dizi varsayımı dikkate almamız gerekir:

a) Sadece bir seviye yeterli düzeyde tatmin edildiğinde, hemen üzerindeki seviye gerçekleşebilir.

Bir motivasyon veya ihtiyaç tatmin edilmezse, insan davranışı onu tatmin etme eğilimindedir. Olmadığı sürece, insan bir sonraki motivasyona geçmeyecek ve bu yüzden gelişemeyecektir.

b) Dolayısıyla, piramitlerde bütün insanlar aynı yerde olmayacak. Kişisel koşullara bağlı olarak, her kişi bir anda piramit içerisinde yer alacaktır.

c) Tüm insanlar piramidin son halkasına veya zirvesine ulaşmayacaklar. Bazı insanlar memnuniyetini sağlama konusunda endişe duyabilirken, diğerleri yaşamlarını daha düşük seviyelerde bulabilir.

d) Piramit, daha önce söylediğimiz gibi bir hiyerarşidir. Bazıları tatmin olduğunda, aşağıdakiler başlar.

Bununla birlikte, belirli bir anda ve bir üst bağlantıda olmak, alt olanlardan biri artık tatmin olmazsa, organizmada gerginlik ortaya çıkar.

Bu yetersiz ihtiyaç tatmin edici değil, kişinin, motivasyonunun kontrolünü ele alacak ve organizmayı tatmin etmek için organize etmek ve harekete geçirmek için egemen olacak.

e) Farklı ihtiyaçları karşılarken hayal kırıklığı organizma için bir tehdit teşkil eder ve bunlar organizmada alarm reaksiyonu üreten ve harekete geçirenlerdir.

Maslow'un teorisinin eleştirisi

Maslow Piramidi teorisi de eleştirildi. Wahba ve Bridwell (1976) gibi yazarlar bir yayındaki ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini gözden geçirdi.

Eleştiriler, tam olarak hiyerarşi düzenine yöneldi, çünkü aşağıdakileri geliştirmek için karşılanması gereken teorinin merkezi bir yönüdür.

Bununla birlikte, bu yazarlar (ve onu sorgulayan diğer kişiler), ihtiyaçları karşılarken bir piramit biçiminde bir siparişin gerekli olmadığını ve bir bireyin aynı anda farklı ihtiyaçları karşılamaya çalışabileceğini düşünmektedir.

Diğer yazarlar piramidin değişmez olmadığını ve bazı ihtiyaçların veya başkalarının hiyerarşi sırasına göre yerleştirilmesinin kültüre bağlı olduğunu düşünür.

Kendini gerçekleştiren insanların özellikleri

Maslow, motivasyon teorisi ve nihai gereklilik olarak kendini gerçekleştirme arayışındaki ihtiyaçlar hiyerarşisi ile yapılan çalışmalara dayanarak, Maslow, kendini gerçekleştiren insanlar tarafından sunulan bir dizi özellik oluşturdu.

Teorisinin temel konsepti kendini gerçekleştirmedir. “Tam bir kimlik ve bireysellik elde etmeyi düşünen bir insanın olabileceği, tam bir insan olmanın, tam insan olmanın, onun potansiyellerinin gerçekleşmesi” olarak tanımlamaktadır (Maslow, 1968).

Bu insanların göstereceği yaklaşık 16 özelliktir (bunlara ulaşmak isteyenlerin sayısı çok azdır):

1. Yaşam ve gerçekçi bir gerçeklik algısı hakkında gerçekçi olun

2. Kabul et, başkalarını ve çevrelerindeki dünyayı kabul et, yani onlara, başkalarına ve doğaya saygı göster

3. Kendiliğinden, basit ve doğal

4. Acil ihtiyaçlarınızın ötesine geçen sorunlar ortaya çıkıyor

5. Gizlilik ve yalnızlık için de ihtiyaç

6. Bağımsız, özerk

7. Derin ve klişeleşmemiş dünya görüşü

8. Manevi deneyimler yaşayabilirler

9. Başkalarıyla derin ve samimi ilişkiler sürdürürler

10. İnsanlıkla özdeşleşiyorlar

11. Onlar yaratıcı insanlardır

12. Demokratik tutum ve değerleri korurlar

13. Araçları uçlarla karıştırmayın.

14. Zulüm olmadan mizah anlayışı

15. Sosyal olarak uyumsuzlar

16. Aşkına ihtiyaç, yani insanlığa katkıda bulunmak

Maslow, teorisinde, az sayıda insanın ona ulaşmayı başardığı düşünülürse, aşkınlık derinliğini açıklamaz.

Maslow'un bu ihtiyaçları ve onları çevreleyen tüm motivasyonları karşılaması, insanları farklı yaşam alanlarında gelişmeye ve kişiliklerini geliştirmeye iten itici güçtür.

Bir kişi onları tatmin edemediğinde, o tatmin edici değildir, çünkü içinde sinir bozucu ve bencil duygular ortaya çıkar. Kişi tatmin edemeyen aşamada durur.

İdeal olan, kişinin tam potansiyelini geliştirmesine ve açmasına izin veren piramidin zirvesi olan kendini gerçekleştirmeye ulaşmaktır. Bununla birlikte, çok azı onlara ulaşmaktadır.

İnsan ihtiyaçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Maslow'un piramidinin gerçek olduğunu düşünüyor musunuz?