Var Olan En Önemli 20 Kitap Türü (İçeriğe Göre)

Bazı kitap türleri vardır, bunlardan en önemlileri şunlardır: ders kitapları, danışma, eğlence, bilimsel ya da kendi kendine yardım.

Günümüzde kullanılan kitapların kökleri çok uzak zamanlarda, ilk defa kil veya tahta tabletlerden yapılanlar. Daha sonra, on beşinci yüzyılda matbaanın icadıyla, nihayet kare kitap şeklini uyarlamak için bir rulo ya da gevşek tabaka şeklini almaktadırlar.

Rulo formundaki bu kitaplara papirya deniyordu, kopyalamaya karışan yazı yazarları tarafından yapıldı, yavaş ve pahalı bir işlemdi, bu yüzden düşük tapınaklı insanlar tarafından yalnızca tapınaklarda elde edilemedi. Bu nedenle bilgi tekrarlama ve ezberleme yoluyla sözlü olarak iletildi.

Kitabın tanımında, farklı ve ilginç fikirlerin ifade edildiği, daha sonra her bir okuyucu tarafından okunan ve yorumlanan ifadeler, paragraflar ve metinler şeklinde yazılmış herhangi bir eser anlamına gelir. Genellikle sürekli kullanımlarına karşı korumayı garanti eden harici bir kapağa sahiptirler.

Metinlerin kalitesini optimize etmeyi sağlayan teknolojik yenilikler, bilgiye erişim ve açıkça pazardaki genişlemesini garanti eden her kopyanın üretim maliyetleri ortaya konmuştur.

Şu anda, bilgisayarlı veya sayısallaştırılmış kitap olarak bilinen bir kitabın yeni şekli ortaya çıkmış ve gelişmektedir, ancak elektronik kitap dijital versiyondayken, bilgilerin bağlantılar yoluyla yapılandırıldığı hipermetinden farklılaştırılmalıdır. Basılı bir kitabın

Ayrıca, hayatınızda okumak için bu 101 önerilen kitapla da ilgilenebilirsiniz.

En seçkin 20 kitap türünün listesi

1- Metin

Okullarda kullanılır ve genellikle basılı biçimde gelir. Öğrenme sürecini zenginleştiren öğretmenin öğretimi için destek malzemesi olarak hizmet eder.

Eğitim kurumlarında öğretilen farklı konularda bilgi içerirler, temel amacı öğrencilere derslerde edinilen bilgileri pekiştirmeleri için hizmet etmektir. Örnek: Zorluklar 6º Sınıf .

2- Tamamlayıcı

Öğrenciyi bilgiyi derinleştirmek için gerekli bilgileri sağlayan belirli bir konuyla ilgilenenler. Araştırma makalelerinin veya ödevlerinin hazırlanmasında yararlı olabilecek okuyucuya veya araştırmacıya önemli ve güncel bilgiler sağlarlar. Örnek: Uçağın Tarihi .

3- Danışma veya referans için

Bunlar hızlı referans kitaplarıdır, en önemli gerçeklere genel bir bakış sunar, veri içerir ve

Araştırmaya devam etmeden önce, öğrencinin hızlı bir şekilde istişare edebileceği kaynaktır. Yazılı bir çalışma hazırlarken çok faydalıdırlar. Örnek: Sözlükler, ansiklopediler, diğerleri arasında.

4- Rekreasyonel

İçeriği eğlendiren ve eğlence olarak hizmet edenler, karakterler hayalidir ve iki veya daha fazla işlevi nadiren birleştirir. Bilgiye katkıda bulunmalarına gerek yok çünkü yazarlarının yaratıcılığının ürünü.

Yazarlar, sözleriyle anlatılan hayali hikayelerde dikkatlerini çeken deneyimlerini veya yaşamın yönlerini yeniden yaratıyorlar. Bazı örnekler: hikayeler, masallar ve çizgi romanlar.

5- Bilim adamları

Ele alınan kavramlar, teoriler veya ele alınan diğer herhangi bir konu, bilimsel nitelikte olduğundan, aralarında fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi, doğa bilimleri, diğerleri gibi belli disiplinlerin bilgileri bulunmaktadır.

Dünyanın geçerliliği olan prensipleri ve yasaların yanı sıra dünyanın fiziksel gerçekliklerini sunarlar. Dili çok teknik, sunulan ifadeler daha sonra doğrulanabilirliğe sunulabilir.

Okurlarının, şüpheleri öğrenmek ve çözmek için kendilerine bir susuzlukla yaklaştıklarını, dolayısıyla bilimsel metinlerin hızlı bir şekilde ve belirli bir düzende istişare edilmek üzere hazırlanmaları gerektiğini varsayıyorlar. Örnek: Şaşırtıcı Bilim

6- Talimatlar

Adından da anlaşılacağı gibi, çeşitli cihaz ve cihazların montajı, kullanımı ve konfigürasyonu için kullanılmaları gereken şekilde detaylandırılarak, yapılacak aktivitenin basit ve başarılı olması için kullanılırlar.

Bunu yazan kişinin yerine getirme prosedürünü bilmeyen kişinin yerine konması gerektiğini, bu nedenle bu kitap türünün günlük yaşamdaki sorunları çözmek için net, özlü ve anlaşılması kolay olması gerektiğini yazar. Özellikle el kitabı, broşür ya da triptik şeklinde sunulurlar. Örnek: Yazılım kitapları.

7- Edebi ve dil kitapları

Bu sınıflandırma, bir dile şekil veren terimler ve dil şekilleri ile edebi eserler yaratma, yazarın yaşadığı anı kullanma ve eserlerinde ifade etme yoluyla dil alanına ve ifadelerine yöneliktir.

Okuyucunun ilgisini çekmek için belli bir estetik amaç izleyen edebi dili kullanır. Yazarı, fikirlerini seçici bir biçimde ve belli bir ölçüt tarzına göre ifade etmek için doğru kelimeleri arar. Örnek: Romeo ve Juliet .

8- Teknisyenler

Belirli bir konunun analiz edildiği büyük belgeler içerirler. Onlarda kullanılan terimler, karmaşık ve birbiriyle ilişkili kavramların açıklamaları ve tanımlarıyla uzman teknisyenlerdir.

Bu kitapların alıcıları aynı zamanda konuyla ilgili uzman kişilerdir veya içerikleri özümlendiğinde uzmanlaşmayı istemektedirler, bu yüzden çevirinin kalitesi ile son derece talep edeceklerdir. Örnek: Otomasyon Sistemleri.

9- Haberler

Temel amacı farklı konularda bilgi iletmektir. Bu kitaplar, öğrencinin gereksinimlerine uyum sağlamak için çeşitli karmaşıklık seviyeleri ile yazılmıştır.

Tamamlayıcı iki işlevi vardır: okuyucuların sorularına cevap vermek ve çocukları her zaman nesnel olarak diğer bilgi konularına yönlendirmek. Örnek: İnsan Vücudunun Merakları .

10- Açıklama

Bu tür bir kitap, alandaki uzmanlar tarafından koleksiyon şeklinde üretilir ve amacı, teorileri, keşifleri ve araştırmaları, icatları ve gelişmeleri yaymak olan vatandaşların talep ettiği bilgi talebine cevap verir.

Genel olarak bilim, teknoloji ve kültürle ilgilidir, diğerleri arasında çevre, sağlık veya sosyal ve teknolojik dönüşümler vardır. Örnek: Sebep yoluyla dünya .

11- Dini

Onlar bir dini sürdürmek için tasarlanmış kitaplardır, ilahi ilham ve kutsal kabul edilirler. Genelde, mistik, tarihi, kültürel ve sosyolojik içerikli eski koleksiyon parçalarıdır.

Farklı sunum türlerine sahiptirler, rulo halinde, birkaç ciltte veya tek bir kitapta yapılabilir. Örnek: Kur'an.

12- Resimli

Grafik görüntüleri ve birbirini tamamlayan edebi öykülerden oluşuyorlar. Illustrator uygulamasının ne söylemek istediğini yorumlamak için eleştiri ve algı kapasitelerini geliştirerek okuyucuya zevk, eğlence ve yaratıcı bir deneyim sunar.

Bu tür bir kitap, yalnızca resimlerin kalitesi açısından değil, aynı zamanda kitabın estetik yönü açısından da çok dikkatli bir görüntü sunmalıdır. Stili ve tekniği, sadece küçükleri değil büyüleyecek şekilde tasarlanmalı. Örnek: Macbeth, William Shakespeare'den.

13- Elektronik

Genellikle e-kitap, e-Kitap veya dijital kitap olarak bilinir. Web'de depolanan, kitabın dijital biçiminde bir yayınıdır. Bunlar sayesinde, multimedya elemanları dahil edilmiştir ve diğer dijital kitap sayfalarına bağlantılar sağlar.

Taşırken ve taşınırken rahat bir alternatif olarak sunulurlar. Elektronik kitapların hiçbir zaman geleneksel basılı kitabı desteklemeye çalışmadığı açıktır.

Ancak, her zaman ve her yerde okumayı seven kişiler tarafından tercih edilmektedir. Örnek: Gabriel Infinita, yazma tecrübesinin hatırası .

14- Şiirler

Şiirin epik, lirik, dinsel, saygısız, popüler ve kültürlü biçimleri altında temel bir rol oynadığı ayette yazılmış kitaplardır. İçeriğinde şiir, klasik ve modern diller anlamında herhangi bir kafiyeye, kantitatif ritime ve metreye sahip değildir.

Başlangıçta şiirsel kitapların bir tören ve topluluk karakteri vardı. İlk şiirsel metinlerin söylenmesi için yaratıldığı belirtilmelidir. İncil'i özellikle Eski Ahit'te bulabiliriz, Örnek: Şarkıların Şarkısı .

15- Biyografiler

Bir insanın hayatının anlatıldığı yönleri içerir. Onlar aracılığıyla, yaşamlarında göze çarpan en önemli olaylar ve koşullar, hem halka açık, hem de yakından, hatırlanır ve biliniyor, bunu yapabilmek için, mümkün olduğu kadar çok veriye sahip olmalıyız.

Tüm bilgiler bir kez elde edildikten sonra, toplanan tüm içerik ve fikirler çevrilmeye başlamadan önce düzenlenmeli, ayrıca gerçekten alakalı ve atılabilecek tüm bu bilgiden nasıl ayırt edileceğini de bilmeli.

Sahte bir tanıklık vermekten kaçınmak için her ayrıntıya özel özen gösterilerek üçüncü kişiye yazılır. Bazen görüntüler içerebilirler. Örnek: Einstein, Bir Bilim İnsanının Tutkusu .

16- Yardımcı malzemeler

Bunlar, deneysel çalışmayı, hipotezlerin formülasyonu, deney yapma, sonuçların analizi, tartışmalar ve sonuçların ortaya konulması gibi temel resmi aşamalara yaklaştırmak amacıyla tasarlanan ve tasarlanan ortak çalışmalardır.

Bunlar genellikle ders kitaplarının etkinliklerini tamamlayan kitaplardır, bunlar arasında laboratuvar rehberleri de bulunmaktadır. Örnek: Toprak El Kitabı (Laboratuvar ve Saha Rehberi ).

17- Didaktik

Uzman yayıncılar tarafından zor editoryal ve teknik hazırlıkları için hazırlanırlar, çünkü gerçekleştirilmesi için, örneğin çocuk psikolojisi bilgisi, didaktik nitelikler, renk ustalığı bilgisi gibi belirli özellikleri dikkate almak gerekir.

Temel amacı, ayrıntılı bir dil ve felsefe kaynakları ile sanatsal bir şekilde ifade edilen fikirlerin öğretilmesi veya yayılmasıdır. Yapısı esnektir ve kısalık, basitlik ve açıklık gibi bazı parametrelerle yönetilmelidir. Örnek: Sihirli Kayrak .

18- Seyahat

Aynı ülkenin sakinleri veya yabancılar tarafından yapılan deneyimleri ve gözlemleri, genellikle yazarın yaptığı harita ve fotoğraflarla birlikte sunarlar. Yüzyıllar boyunca büyük bir popülerlik edebi tür oluşturuyorlar.

19. yüzyılda özel bir gelişme gösterdi. Bu eserler genellikle, bir geziyi tanımlayan, farklı bakış açıları ortaya koyan ve çoğu zaman fantezileri ortaya çıkaran, her zaman bir macerayı saydıkları için kurmaca olmayan bir öyküye sahiptir.

Sıklıkla, güzergahın heyecan verici olaylarına veya nostaljinin her zaman bulunduğu anlatıcı tarafından ziyaret edilen şehirlerle ilgili tarihi dramalara dayanır. Örnek: Yabani Rotalara Doğru.

19- Sanatsal

Görsel sanat eserleridir, fiziksel dünyada spesifik bir füzyon olarak var olurlar, form ve içerik bakımından eşsizdirler, çoğunlukla projeyi tasarlayan, düşünen ve geliştiren yaratıcının kendisi olan plastik bir sanatçı tarafından yapılırlar. Tek bir kopya veya seri sanatçısı olabilirler.

Farklı iletişim dillerinin kombinasyonlarını içerirler. Bunlar, sadece kitabın geleneksel şekliyle olduğu gibi kağıda değil, aynı zamanda geri dönüştürülmüş malzemeler gibi başka tür unsurları da kullanabileceğiniz gibi çeşitli malzemelerden yapılmasıyla karakterize edilir.

Bu kitaplarda genellikle resim ve metin arasındaki eşleniklik ve üzerinde görüntüye hakim olan gibi belli etmenler vardır. Bazen benzersiz örneklerdir, ancak bazen küçük basımlarda üretilirler. Örnek: Komple Çizim ve Resim Kursu .

20- Kendi kendine yardım

Kendi kendine yardım kitapları genel ilgi çekici ve terapötiktir, okuyucuya destek görevi görürler, çünkü insani sorunları ele alırlar. Günlük mutluluğun ipuçlarını, pozitif düşüncenin anahtarlarını, yaşamın dizginlerini almanın püf noktalarını, benlik saygısını arttırmak için iletirler.

Kendi kendine yardım kitabı zor zamanlarda tedavi edici olabilir ve aynı zamanda okuyucuya belli bir anda daha pozitif enerji vermek için mükemmel bir antidot olabilir. Yazarın bize iletmek istediklerini anlamak ve özümsemek için onların yavaşça okunması önerilir. Örnek: Şimdi'nin Gücü .

referanslar