En Önemli Biyografilerin 7 Özelliği

İyi biyografilerin özellikleri, orijinallik ve dürüstlüğe dayanmalı, deneklerin yaşamını sunarken ve basmakalıplardan kaçınmaya çalışırken objektif olmalıdır.

Biyografiler, bir insanın hayatını hesaba katacak işlevi olan anlatı ve açıklayıcı metinlerdir. Bir biyografi yazarken, metin boyunca özel bir dikkat gösterilmeli ve gerçeğe uygun davranılmalıdır, çünkü anlatılan şey bir bireyin başına gelen gerçek olaylardır.

Fakat hepsi bu kadar değil, iyi biyografiler, kişinin doğumu, ailesi, eğitimi, zayıf yönleri ve güçlü yanları gibi, diğerlerinin yanı sıra, davranış şeklini anlamasını sağlayan, onun ayrıntılarını da sunmalıdır.

Bununla birlikte, biyografiler basit bir olay listesi olamaz, çünkü bu bir zaman çizelgesi olacaktır.

Bu anlamda, biyografik metinlerde, anlatıya anlam veren, bu olaylarla ilişki kurmaya izin verecek tematik bir ilerleme olmalıdır.

7 Biyografilerin temel özellikleri

1- Genel konu: bireysel

Daha önce de belirtildiği gibi biyografi, bir insanın hayatı hakkında bir anlatıdır. Bu anlamda, biyografi yazarken göz önünde bulundurulması gereken ilk şey, kimin tedavi edileceği ile ilgilidir.

Elon Musk ya da Marie Curie gibi dünyaca ünlü figürlerden bir otobiyografi olan kendimize, biyografik bir metnin üzerine yazılabilecek çok çeşitli konular var.

2- Konunun karakteri

Biyografilerde, konunun karakterini tanımlayan ana unsurların bir tanımı dahil edilmelidir, çünkü bu açıklama okuyucunun konunun aldığı kararları veya ulaştığı başarıları anlamasını sağlayacaktır.

Örneğin, George Washington hakkında bir biyografi yapılırsa, genç olduğu için çok olgun olduğu ve büyük bir sorumluluk duygusu olduğu, onu olağanüstü bir askeri lider ve ABD için bir kahraman yapan unsurlardan söz edilebilir.

3- Sınırlı konu: yaklaşım

Bir insanın hayatında birçok aşama ve birçok olay olduğundan, biyografi, insanın sadece bir yüzüne odaklanabilir.

Örneğin, bir İtalyan bilim adamı, profesör ve politikacı olan Stanislao Cannizzaro hakkında bir biyografi yapılırsa, biyografik metin, bu yönlerden yalnızca birine odaklanabilir, örneğin bilim insanınınki ve bu bilime.

Bu sınırlandırma, girişte bulunan biyografi tezine dahil edilmelidir.

4- Dil işlevi: bilgilendirici

Biyografilerde kullanılması gereken dil türü referans veya bilgi vericidir; çünkü aranan, çalışılan kişinin hayatı hakkında bilgi iletmektir.

5- Organizasyon

Biyografilerin çoğu kronolojik bir sıra izler. Gerçek olaylarla ilgili bir anlatı olduğundan, söz konusu figürün yaşamının ilk yıllarından başlayarak okuyucunun anlayışını kolaylaştıran detaylar sağlayabilir.

Kronolojik düzen yaşamın aşamalarına ayrılabilir; örneğin: doğum ve çocukluk, yetişkin yaşamı ve ölüm (çalışılan konunun ölmesi durumunda).

Ancak, metnin organizasyonu yazarın ihtiyaçlarına bağlı olacaktır. En yaygın kronolojik olmayan modellerden bazıları şunlardır:

  • Konuya etki eden denekler, üzerinde çalışılan konuyu veya bu aşamalardan geçti. Örneğin, ressam Pablo Picasso'nun biyografisi çalışmalarının dönemlerine odaklanabilir: diğerlerinin yanı sıra kübist, mavi, pembe, siyah.
  • Görüşmeler ile: Bu durumda, sunulan veriler çalışılan konuyu bilen veya tanıyan kişilerle yapılan görüşmeler yoluyla elde edilir. Bu anlamda, biyografik metin görüşülen kişilerin ifadelerinin bir ifadesi olacaktır.
  • Medyada res: Bu, analepsinin yeniden gönderildiği (geçmişe doğru atlar) ve prolepsisin (geleceğe doğru atlar) gönderildiği anakronistik düzeni ifade eden edebi bir terimdir.

Bu, metnin bireyin doğuşuyla değil, hayatının ortasındaki bir yerle başlaması ve oradan geçmiş olaylara “atlaması” ve ardından hikayenin başladığı noktaya dönmesi anlamına gelir.

Geriye Dönük Bir Hayat (Stuart, baş aşağı bir hayat), yazar Alexander Masters'ın yazdığı bu tür biyografinin bir örneğidir.

6- Çalışılan kişinin hayatındaki en az bir olayın anlatılması

Biyografi, çalışılan bireyin yaşamında en az bir önemli olay içermelidir; bu, metni okuyucuya ilginç kılacaktır.

Örneğin, Antoine Lavoisier hakkında bir biyografi yapılırsa, keşiften, kitlenin korunma yasasından bahsetmek gerekir; Bilim adamı John Dalton ile ilgili bir biyografi ise, onun yarattığı atom teorisi ve zamanın diğer bilim adamlarının keşiflerinden nasıl etkilendiği hakkında konuşmak uygun olacaktır.

7- Doğruluk

Bir biyografinin en alakalı özelliği, bir insanın hayatıyla ilgili olduğu için doğru ve doğru olması gerektiğidir.

Bu anlamda, ne ilettiklerini doğru olup olmadıklarını belirlemek için bilgi kaynakları dikkatlice doğrulanmalıdır.

Bu durumlarda en iyi bilgi kaynakları otobiyografiler, çalışılan kişinin yazdığı kitap ve mektuplar, bireyle yapılan görüşmeler (ölmemiş olması durumunda) ve ilgili veya ilgili olan diğer insanlarla yapılan görüşmelerdir. Bireyle