Dalga Hareketi Nedir? Ana özellikleri

Dalga hareketi, yolda direnç içermeyen ve düzgün bir yerçekimi alanına maruz kalan bir ortamdaki dalganın yayılmasıdır.

Dalga hareketi, elektromanyetik veya mekanik dalgalar aracılığıyla maddeyi aktarmaz. Dalgalar, diğerleri arasında, ortamın yoğunluk, elektromanyetik alan, basınç aracılığıyla bir tür özelliğini rahatsız eder.

Bu hareket türü, bir yatay üniforma ve bir dikey üniforma olmak üzere iki doğrusal hareketin yapısı olarak da analiz edilebilir.

Bu tür bir hareketin açık bir örneği sestir. Boyuna elastik dalgalar yoluyla titreşimli bir hareket üreten bir sıvı boyunca yayılır.

Dalga hareketi özellikleri

Temel, ancak dalga hareketi ile aynı anda karmaşık olan bir süreç, doğasını tanımlayan ve kaynağının nedenini açıklayan birçok özellikten oluşur. Bazıları:

Güç iletimi

Dalga hareketi, enerji taşıyan ve önemi olmayan bir dalganın kat ettiği yoldur. Bu işlem, bir maddi veya maddi olmayan yolla yapılır.

Yayılma araçları

Dalga hareketi dalgaları çeşitli ortamlardan iletir ve onları bölünebilir: maddi ve maddi olmayan ortamlar.

Bir malzeme ortamı tarafından iletilen dalgalar (mekanik dalgalar), içinden geçen ortamda maddenin net bir şekilde taşınamadığı yerlerdir. Buna bir örnek, bir kamçıdan geçen dalgadır.

Bir ucu sallanır ve hareket etmese bile, içinde bir dalga yayılır. Bu tür hareketlerde ses dalgaları, elastik dalgalar ve yerçekimi dalgaları görüyoruz.

Maddi olmayan bir ortam tarafından iletilen dalgalar (mekanik olmayan dalgalar), bir ortama ihtiyaç duymazlar, basitçe bir vakum içinde bir dalga hareketi yayarlar ve gerçekleştirirler. Buna bir örnek, elektromanyetik dalgalar tarafından yapılan hareket olabilir.

Yayılma fonksiyonu

Boyuna dalgalar ve enine dalgalar var. Boyuna olanlar, dalganın hareketinin aynı yayılma yönüne paralel olduğulardır.

Öte yandan, enine, hareket dalganın yayılma yönüne diktir.

Sabit dalgalar

Bu tür dalgalar, bir ortam boyunca zıt yönde ilerleyen iki eşit genlikli dalgaların bir girişiminin olduğu dalgalardır.

Dalgaların kırınımı

Dalga kırınımı, dalgaların bir engeli sardığı ve onu dalganın yayıcı odağına dönüştürdüğü bir özelliktir.

Dalgalanma periyodikliği

Dalgalar ayrıca periyodiklikleri ile de tanımlanabilir. Periyodik dalgalar, tekrarlayan döngülerde yayılan dalgalardır. Öte yandan, periyodik olmayan dalgalar, izolasyon kaynaklı ve darbeler olarak adlandırılan dalgalardır.

özellikleri

Dalgalar, dalga hareketi olgusunun nasıl ortaya çıktığını açıklığa kavuşturmak ve göstermek için çeşitli özelliklere sahip olmasıyla karakterize edilir.

Bu özelliklerden bazıları yansıma (yankılarda olduğu gibi dalganın geri tepmesi) ve kırılma (malzeme ortamını değiştirirken yön değişimi) içerir.