Bilim ve Teknoloji Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bilim ve teknoloji arasındaki temel fark, her birinin yararıdır.

Bununla birlikte, her iki alandaki profesyonellerin birbirleri olmadan başarılı olamadıkları bilinmektedir.

Bilim ve teknoloji kelimeleri sık ve birbiri yerine kullanılabilir. Ancak, ilk ayrım yapmak için, bilimin amacı kendi başına bilgi aramaktır.

Teknolojinin amacı, sorunları çözen ve insan yaşamını iyileştiren ürünler yaratmaktır. Kısacası, teknoloji bilimi diğerleri arasında uygulamaya yarar.

Bilim ve teknoloji arasındaki temel farklar

1- Bilim, çeşitli gözlem ve deneylerle bir konu hakkında bilgi toplamanın organize bir yolu olarak tanımlanabilir. Teknoloji, bilim kanunlarının farklı amaçlar için pratik kullanımıdır.

2- Bilim, bilimsel bilgiyi uygulamaya koyarken bilim, yeni bilgileri keşfetme sürecinden başka bir şey değildir.

3- Bilim, doğal bir fenomen ve nedenleri hakkında bilgi edinmede çok faydalıdır. Aksine, teknoloji yararlı veya zararlı olabilir, yani teknoloji hem bir nimettir, hem de zarardır, böylece doğru şekilde kullanılırsa, insanlara bir problem çözmede yardımcı olabilir. Ancak, bir dizi sorun, kötüye kullanılması durumunda, tüm dünyanın tahrip olmasına neden olabilir.

4- Bilim değişmeden kalır; sadece mevcut bilgiye yapılan eklemeler yeni şeyler yaratır. Aksine, teknoloji hızlı bir şekilde değişmekte olup, önceki teknolojinin gelişmesi sürekli olarak yapılmaktadır.

5- Bilim, doğanın gerçekleri ve yasaları olarak keşfi vurgular. Teknolojiden farklı olarak, insanoğlunun çalışmalarını kolaylaştırmak için en son tekniğin geliştirilmesi gibi icatlara odaklanır.

6- Bilim, doğal ve fiziksel dünyanın yapısını ve davranışını, bina oluşturmak için yapılan çalışmadır. Aksine, teknoloji bu öncülleri uygulamaya koymaya çalışır.

7- Bilim, teorinin analizi, çıkarımı ve gelişimi ile ilgilenir. Öte yandan, teknoloji tasarımın analizine ve sentezine dayanmaktadır.

8- Bilim, öngörüleri kolaylaştırırken, teknoloji işi basitleştirir ve insanların ihtiyaçlarını karşılar.

Bilim ve teknoloji arasındaki diğer farklar

Teknoloji genellikle bilimin çocuğu olarak görülür, ancak ilişki son yıllarda daha fazla simbiyotik hale gelmiştir, hem bilim hem de teknoloji son yıllarda ilerlemiştir.

Tüm biyolojik ve kimyasal bilimlerin ve tüm süreçlerin ve teknolojik ilerlemelerin özü fizikte yatıyor. Diğer tüm bilimler ve teknolojiler bildiğimiz kadarıyla fiziğin temellerinden inşa edilmiştir.

Bilim, gözlemlerden hipotezler oluşturarak, gözlemleyerek ve test ederek elde edilir. Ancak teknolojinin ürettiği malları ilerletmek için bilime ihtiyacı vardır, ancak bilimsel yöntemin adımlarından hiçbiri modern teknoloji olmadan gerçekleştirilemez.

Örneğin, hücreler ve mikroplar, ışığın nasıl geçtiği ve lensler tarafından artırıldığı bilgisi olmadan üretilemeyen mikroskopların ortaya çıkışı olmadan incelenememiştir. Her alandaki her keşif, her iki alanda da ilerlemeye yol açar.

Bilim ve teknoloji arasındaki karşılaştırma

bilim

 • Slogan: Bilim bilmektir.
 • Misyon: Nedenin araştırılması ve teorisi.
 • Sonuç: Neredeyse değersiz ifadeler oluşturun.
 • Değerlendirme yöntemleri: Analiz, genelleme ve teorilerin oluşturulması.
 • Elde edilen hedefler: karşılık gelen bilimsel süreçler.
 • Yaklaşımlar: Doğal olayların anlaşılmasına odaklanır.
 • Geliştirme yöntemi: Keşif (deneylerle kontrol edilir).
 • Ana kalite: İyi teorilere ve doğru verilere dayanarak doğru sonuçlar alın.
 • Gerekli beceriler: Deneysel ve mantıksal beceriler.

teknoloji

 • Slogan: Teknoloji yapmaktır.
 • Misyon: Yeni süreçlerin aranması ve teorisi.
 • Sonuç: Faaliyetler her zaman değeriyle ücretlendirilir.
 • Değerlendirme yöntemleri: Tasarım analizi ve sentezi.
 • Elde edilen hedefler: Başlıca teknolojik süreçler.
 • Odaklanma: Çevre anlayışına odaklanır.
 • Geliştirme yöntemleri: Tasarım, buluş ve üretim.
 • Ana kalite: Eksik veriye ve yaklaşık modellere dayanarak iyi kararlar alın.
 • Üstün olması gereken beceriler: Tasarım, yapım, test, planlama, kalite güvencesi, problem çözme, karar verme, kişilerarası ve iletişim becerileri.

Bilim ve teknolojinin tanımları

bilim

Bilim kelimesi, doğal olayları açıklığa kavuşturmak için deney ve gözlem yoluyla bilgi edinme sistemi olarak açıklanmaktadır.

Bilimin kullandığı yaklaşım metodik ve rasyoneldir ve temel soruları şunlardır: evrendeki nesneler nelerdir? Nasıl çalışıyorlar? ... Sırasıyla, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, botanik veya psikoloji gibi çeşitli dallara sahip bir disiplin.

Basit bir ifadeyle, bilim, çevremizdeki her şeyin bir analizi olarak edinilen bilgi kümesidir.

Bilgi, görüşler ve kişisel seçimlerden ziyade konuyla ilgili gerçeklere ve kanıtlara dayanır. Bu nedenle, bilim tarafından üretilen ifadeler ve yasalar, iyi gözlemlendikleri ve kanıtlandıkları için sorgulanamaz.

Bilim, hastalıkları iyileştirmek ve diğer birçok sorunu çözmek gibi en son teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Araştırma, bilimsel bilgiyi genişletmek için sürekli olarak yapılır.

teknoloji

Öte yandan, teknoloji, araçların veya cihazların oluşturulmasına veya bilimsel araştırmaların tamamlanmasına adanmış tekniklerin, becerilerin, süreçlerin, tasarımların veya ürünlerin bir birleşimidir.

Bu anlamda, endüstriyel, ticari veya günlük kullanım için ürünlerin yaratılması, tasarlanması ve kullanımında pratik uygulamaya sahip bir bilgi kümesidir.

Ayrıca, belirli bir teknolojinin yardımıyla yaratılan şeylerle çevriliyiz, yani çalışırsak, iletişim kurar, seyahat eder, üretiyor, güvenli veri, iş ve hemen hemen her yerde, teknolojinin varlığında olacağız.

Normalde, çoğu insan işlerini kolaylaştırmak ve becerilerini geliştirmek için teknolojiyi kullanır.

Kelimelerin etimolojisi

Bilim kelimesi eski Fransızcadan gelir ve bilgi için Latince bilim kelimesinden türetilmiştir, ki bu da scio'dan gelir - "Biliyorum".

Ortaçağ'dan Aydınlanmaya kadar, bilim veya bilim, sistematik olarak kaydedilmiş herhangi bir bilgiyi kastetmiştir. Dolayısıyla bilim, felsefenin o zamanki gibi aynı anlama (çok geniş) sahipti.

Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca dahil diğer dillerde, bilime karşılık gelen kelime de bu anlamı taşıyor. Bununla birlikte, bugün “bilim” in temel anlamı, genellikle bilimsel yöntemin kullanımını ima eden ampirik çalışma ile sınırlıdır.

Teknoloji kelimesi, Yunanca "technologia", "τεχνολογία" - "techne", "τ "νη" ("el sanatları") ve "lodge", "λογία" ("sözler") kökenli bir terimdir.

Ancak, katı bir tanım zor; “Teknoloji”, makineler, aletler veya mutfak eşyaları gibi insanlık için kullanılan maddi nesnelere atıfta bulunabilir, ancak sistemler, organizasyon yöntemleri ve teknikler de dahil olmak üzere daha geniş konuları kapsayabilir.

Terim genel olarak veya belirli alanlarda uygulanabilir: örnekler arasında "inşaat teknolojisi", "tıbbi teknoloji" veya "son teknoloji" yer almaktadır.

Genel olarak, bilimin bilgi olduğunu söyleyebiliriz, ancak teknoloji yapmakla ilgilidir. Sorun çözme söz konusu olduğunda, her iki disiplin birlikte çalışır. Bilim, evrende var olan şeyler hakkında bilgi edinmeye ve gelecekteki sonuçlar hakkında öngörülerde bulunmaya yardımcı olur.

Öte yandan teknoloji, daha az zamanda daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olan çeşitli ürünler sunarak işlerin basitleştirilmesine yardımcı olur.

Bununla birlikte, bazı etkileri veya olumsuz kullanımları da vardır (örneğin, makinelerin yerini alan insanların işlerini kaybetmesi), bu nedenle her zaman pozitif olarak kullanılması gerekir.