kişilik bozuklukları

kişilik bozuklukları - Bir Psikopatın Psikolojik Profili: 20 Karakteristik Özellik

Bir Psikopatın Psikolojik Profili: 20 Karakteristik Özellik

Bir psikopatın psikolojik profili, dürtülerin kontrolünde bir eksiklik, suçluluk veya utanç duygusunun olmaması ve sosyal ve ahlaki normlara uyum sorunları ile karakterize edilir. Psikopati, genellikle yanlış anlaşılan bir kişilik bozukluğudur; genellikle seri katiller ile ilişkilidir. Bu insanların

kişilik bozuklukları - 14 Bir Psikopat Kişiliğin Belirtileri

14 Bir Psikopat Kişiliğin Belirtileri

Bir psikopatın kişiliği bazı karakteristik belirtiler gösterir: pişmanlık eksikliği, manipülasyon, empati eksikliği ve yüzeysel çekicilik. Ayrıca yalan söyleme, davranışları üzerinde çok az kontrol sahibi olma, sorumsuz olma ve kısa kişisel ilişkilere sahip olma eğilimindedirler. Çoğu durumda, bu kişi

kişilik bozuklukları - Atazagoraphobia: belirtileri, nedenleri, tedavileri

Atazagoraphobia: belirtileri, nedenleri, tedavileri

Atazagoraphobia , diğer insanların kendi varlıklarını unuttukları aşırı ve irrasyonel korku. Bu, örneğin, bir randevuya yerleştirilmiş halde bırakan veya planları iptal edilenlere atıfta bulunmaz. Atazagoraphobia'lı insanlar içtenlikle başkalarının kendilerini görmezden gelmesinden veya var olduklarını unutmasından korkuyor. Ayrıca aşırı terk edilm

kişilik bozuklukları - Obsesif Kişilik: Obsesif Halkın 10 Özelliği

Obsesif Kişilik: Obsesif Halkın 10 Özelliği

Takıntılı kişilik , rijitlik, esneklik ve sürekli mükemmeliyetçilik arayışı ile karakterize olan bir yol oluşturur. Bu durum normal olabilir, ancak çoğu durumda patolojik bir durumdur. Obsesif kişiliği belirleyen olgu normal veya patolojiktir, kişinin sunduğu saplantı derecelerinin yoğunluğunun yanı sıra kendi işleyişi ve refahı üzerindeki sonuçlarıdır. Genel olarak, obsesif insan

kişilik bozuklukları - Kişilik Dissosyal Bozukluk Nedir?

Kişilik Dissosyal Bozukluk Nedir?

Dissosyal kişilik bozukluğu , sosyal normları ihlal eden davranışlarda bulunan çocuk ve ergenlerin karakteristik özelliğidir. Bu çocuklar ve gençler, çocuk suçluları olabilir, ilaçlara karışabilir ve büyüdüklerinde bu davranışlara devam edebilirler. Aslında, uzun süreli çalışmalar, antisosyal kişilik bozukluğu olan birçok yetişkinin çocukluk çağında disososyal bozukluğu tezahür ettiğini göstermektedir. Çocukta bozukluk ve dikkat eksikliği

kişilik bozuklukları - Heteroagressivite: Özellikleri, Bileşenleri ve Patolojileri

Heteroagressivite: Özellikleri, Bileşenleri ve Patolojileri

Hetero saldırganlık, bir başkasına yöneltilmesi ile karakterize edilen tüm bu saldırgan davranışları ifade eden bir tür saldırganlıktır. Bu anlamda, heteroagressivite, değişken bir yoğunlukta ortaya çıkabilen bir dizi aktivite paternini kapsar. Bu tür davranışlar fiziksel dövüş, jestler veya sözlü ifadeler gibi davranışları içerir. Çoklu araştırmalar, her tür h

kişilik bozuklukları - Antisosyal Davranış: Kavram, Kuram ve Risk Faktörleri

Antisosyal Davranış: Kavram, Kuram ve Risk Faktörleri

Antisosyal davranış , aşağılayıcı biçimde etiketlenmiş her türlü davranışı ifade eder. Toplumsal düzene saldıran çok sayıda davranışın yanı sıra bu tür davranışları teşvik eden davranışları da kapsar. Genel olarak, antisosyal davranışlar genellikle kanunla onaylanmış hatalar veya suçlar olarak kabul edilir. Bu davranışlar mülke (hırsızlık ve

kişilik bozuklukları - Egolatría: Ególatras Halkının 15 İşareti

Egolatría: Ególatras Halkının 15 İşareti

Ego , İspanyol Kraliyet Dilinin (RAE) sözlüğüne göre kendilerine ibadet, tapınma ve aşırı sevgidir. Katı etimolojik anlamda ego, Latin ve Yunan dillerinden gelir ve beni ifade eder. Öte yandan, latria (bu dillerden de türetilmiştir) ibadet ve / veya ibadet anlamına gelir. Yani, egomani, kendisine karşı ibadet ve tapınmadır. Bu nedenle, kendi

kişilik bozuklukları - Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu , “doğru şekilde” bir şeyler yapmak için sabitlenmiş kişilerin özelliğidir. Düzen, mükemmeliyetçilik ve kişisel ve kişilerarası kontrol için aşırı bir endişe var. Ayrıntı ve mükemmellik konusundaki bu endişe, önerilen hedeflerin veya başlayan şeylerin çoğunu tamamlamalarını önler. Esneklik eksikliği nedeniyle, bu ki

kişilik bozuklukları - Bağımlılık Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Bağımlılık Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Bağımlı kişilik bozukluğu - aynı zamanda bağımlı kişilik bozukluğu olarak da adlandırılır - uzun vadeli olarak bakılması gereken bir ihtiyaç ve terk edilme veya önemli insanlardan ayrılma korkusuyla karakterizedir. Bu örüntü, aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında gözlenir: görüş, kusur ve kişilerarası ilişkiler. Çok çeşitli kişisel ve sosyal d

kişilik bozuklukları - Şizotipal Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Şizotipal Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Şizotipal kişilik bozukluğu , sosyal izolasyon ihtiyacı, sosyal durumlarda endişe, tuhaf davranışlar ve düşünceler ve çoğu zaman tuhaf inançlar ile karakterizedir. Bu bozukluğu olan insanlar genellikle başkalarına tuhaf gelir ve referans fikirleri vardır; Önemsiz olayların kendileriyle ilgili olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca büyülü düşüncel

kişilik bozuklukları - Sosyopatlar ve Psikopatlar Arasındaki 17 Temel Farklılık

Sosyopatlar ve Psikopatlar Arasındaki 17 Temel Farklılık

Sosyopati ve psikopati arasındaki farklar bazen konuyla ilgili uzman olmayan kişilerce anlaşılması güçtür, ancak davranışın belirli özellikleri tanımlanabilir. Onları açıkça nasıl ayırt edeceğinizi bilmemek normaldir, çünkü psikologlar, psikiyatrlar veya kriminologlar bile bazen diğerini neyin nitelendirdiği konusunda hemfikir değildir. Aslında, her iki terimi

kişilik bozuklukları - Histrionik Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Histrionik Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Kişiliğin histriyonik bozukluğu, dikkatin fazla araştırılması, uygun olmayan ayartma ve aşırı onay ihtiyacı ile karakterize edilen bir kalıptır. Bu bozukluğu olan insanlar dramatik, coşkulu ve kibirlidir. Erkeklerden daha fazla kadını etkiliyor ve akıl sağlığı kurumlarında genel nüfusta% 3, 2 ve% 10-15 arasında bir prevalans var. Diğer karakteristik dav

kişilik bozuklukları - Paranoid Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Paranoid Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Paranoyak kişilik bozukluğu , sahip olduğu kişinin herhangi bir gerekçe göstermeden başkalarına aşırı güvensiz ve şüpheli olması ile karakterize edilir. Diğer insanlara güvenme eğiliminde değiller ve ona zarar vermek istediklerini düşünüyorlar. Her ne kadar başkalarına ve onların niyetlerine göre biraz temkinli olmak uyarlanabilir olsa da, aşırı şüpheli olmak kişisel yaşamı veya işi etkileyebilir. Onlarla ilgili olmayan olaylar bil

kişilik bozuklukları - Kişilik Sınırı Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Kişilik Sınırı Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Sınır çizgisi kişilik bozukluğu (BPD), çalkantılı yaşamlara, ruh hallerine ve dengesiz kişisel ilişkilere ve düşük özgüvene sahip olmakla karakterize bir kişilik bozukluğudur. BPD, yetişkinliğin başlangıcında daha sık görülür. Başkalarıyla sürdürülemez sürdürülmeyen etkileşim şekli yıllarca devam eder ve genellikle kişinin öz imgesiyle ilgilidir. Bu davranış biçimi yaşamın çeşitli ala

kişilik bozuklukları - Şizoid Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Şizoid Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Şizoid kişilik bozukluğu, sosyal ilişkilerden kopma paterni ve kişilerarası durumlarda çok sınırlı bir duygu yelpazesi nedeniyle bir kişilik bozukluğudur. Diğerleri onları “uzak”, “soğuk” ve “ilgisiz” olarak tanımlayabilir. Bunun nedeni, cinsel veya sevgi dolu ilişkiler de dahil olmak üzere başkalarının yakınlığını istememeleri veya hoşlanmadıklarındandır. Anlaşılan yetenekli veya ifade etmeye is

kişilik bozuklukları - Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Antisosyal kişilik bozukluğu (APD), kişinin yıkıcı davranış göstermesi ve sosyal normlara çok az saygı duyması nedeniyle karakterize edilen bir tür zihinsel durumdur. Bireyi düşünme şekli, durumları algılama ve başkalarıyla ilişki kurma biçimi işlevsiz ve yıkıcıdır. Normalde, bu bozukluğu olan insanlar iyiyle ve kötüyle ilgilenmezler ve sıklıkla başkalarının haklarını, duygularını ve arzularını görmezden gelirler. Antisosyal insanlar başkalarına sert, ilg

kişilik bozuklukları - Narsisistik Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Narsisistik Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Narsisistik kişilik bozukluğu, kendini takdir etme, kendini farklı görme ve özel muameleye değer verme hissi veren aşırı bir eğilim ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu insanlar genellikle özel muameleyi hakettiklerini düşünür, kendilerini aşırı derecede önemli gördüklerini ve kendileri için çok fazla özen gösterdikleri için diğer insanlara şefkat duymadıklarını düşünürler. Bu büyüklük fantezilerinin karakter

kişilik bozuklukları - Kaçınma Yoluyla Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Kaçınma Yoluyla Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Kaçınma ile kişilik bozukluğu , kişinin başkalarının görüşlerine duyarlılığı ve sonuçta ilişkilerden kaçınması ile karakterize edilir. Hem reddedilme korkusu hem de düşük özgüven, aşırı derecede rahattır ve kişisel ilişkileri çok rahat olduğunuz insanlarla sınırlandırır. Bu insanlar, şizoid kişilik bozuklu

kişilik bozuklukları - Misanthropy: Misanthropların anlamı, nedenleri ve özellikleri

Misanthropy: Misanthropların anlamı, nedenleri ve özellikleri

Misanthropy , tüm insan ırkının nefreti, hor görmesi veya güvensizliği ile nitelendirilen bir bakış açısıdır. "Misanthrope" kelimesi, bu görüşü taşıyan kişiye atıfta bulunmak için kullanılır. Her ikisinde de kökenleri, Yunanca misos (nefret) ve antropos (erkek, insan) kelimelerindedir. Başkalarıyla iletişim k

kişilik bozuklukları - Kişilik Tip A: özellikleri, hastalıkları ve tedavisi

Kişilik Tip A: özellikleri, hastalıkları ve tedavisi

A tipi kişilik (PCTA) , insanların isteksizlik, rekabet gücü ve emek katılımı, ayrıca sabırsızlık, geçici aciliyet ve düşmanca tutum gösterme eğilimidir. Bu davranışlar yalnızca stresli veya zorlu durumlarda gözlenebilir. Bu tip bir kişilik, koroner hastalıkta psikolojik yönleri inceleyen iki kardiyolog olan Friedman ve Rosenman (1959) tarafından yapılmıştır. Bu düzen, rahat, duygulara

kişilik bozuklukları - Kişilik Tip C: özellikleri, nedenleri ve hastalıkları

Kişilik Tip C: özellikleri, nedenleri ve hastalıkları

C tipi kişilik , genellikle stresli durumlara verilen bir dizi tutum ve davranıştır. Hasta tutumu, pasif ve barışçıl etkileşim, biraz iddialı tutum, konformist ve aşırı işbirliği ve nihayetinde olumsuz duyguların ifadesinin kontrolü ile karakterizedir. C tipi davranış örüntüsü ile ilgili önemli bir husus duygusal baskılamadır. Duygular, hayatta kalmam