yönetim ve finans

yönetim ve finans - Sözleşme ve anlaşma arasındaki farklar (örneklerle)

Sözleşme ve anlaşma arasındaki farklar (örneklerle)

Sözleşme ile anlaşma arasındaki farklar , tarafların her birinin yükümlülüklerinin veya faydalarının farklı olmasıdır; diğer bir deyişle, sözleşmede ortak bir amaç arayan taraflar arasında bir eşlik bulunurken, sözleşmede onları kutlamaya iten sonun mutlaka aynı olması gerekmez. Anlaşma ve sözleşme nere

yönetim ve finans - Yalın üretim: tarihçe, adım adım, faydalar, Toyota örneği

Yalın üretim: tarihçe, adım adım, faydalar, Toyota örneği

Yalın üretim , ince üretim veya yalın üretim , israfı en aza indirmeyi, kaliteyi üretmeyi ve verimliliği arttırmayı amaçlayan bir üretim yöntemidir. Bu sistem tam zamanında veya isteğe bağlı üretim dahil olmak üzere birkaç ayağa dayanmaktadır. Bu teknik, homojen bir üretim akışını sürdürmeyi ve stoğu azaltmayı sağlar. Yalın üretime bağlı diğer tekn

yönetim ve finans - İdari Örgütün 6 Aşaması

İdari Örgütün 6 Aşaması

Kaynakları en verimli şekilde yönetmek ve en iyi sonuçları elde etmek için idari organizasyonun aşamalarını bilmek çok önemlidir. İdari organizasyon, bir grup insan tarafından ortak bir hedefe ulaşmak için temel bir fikri olan bir dizi eylemdir. Bu kavram yalnızca bir şirketin ekonomisini yönetmeyi değil, aynı zamanda bir ailenin ekonomik gelirinden bir bütün milletin gelirini yönetmeyi de kapsayabilir. Ardından, parasal bir

yönetim ve finans - İş protokolü: özellikleri, ne için, örnekler

İş protokolü: özellikleri, ne için, örnekler

İş protokolü , bir şirketin uyum için kabul ettiği bir dizi sosyal ve resmi standarttır. Görevi, şirketin tüm üyelerinin eylemlerini yöneten davranış kuralları ve sınırlarını belirlemektir. Normalde bir el kitabında veya belgede bulunan bu normatif yapı, genellikle şirketin iç ve dış davranışını düzenler. Şirketin organizasyon kültür

yönetim ve finans - Müşteri servis döngüsü: şirket içinde, otel, sağlık (örneklerle)

Müşteri servis döngüsü: şirket içinde, otel, sağlık (örneklerle)

Müşteri hizmeti döngüsü , bir müşterinin veya kullanıcının bir ihtiyacı karşılamak için bir hizmet edinme sırasında bir kuruluşta yaşadığı deneyimlerin tam bir dizisidir. Kullanıcının bir servis talebinde bulunduğu andan itibaren başlar ve bu ve sağlayıcı arasındaki bir dizi temasla devam eder. Kullanıcı memnun olduğunda v

yönetim ve finans - Dağıtım Kanalları: Tipleri, Özellikleri, Örnekleri

Dağıtım Kanalları: Tipleri, Özellikleri, Örnekleri

Dağıtım kanalları , bir ürünün iş yapısına ve pazarlanmasına müdahale eden farklı kurumlardır. Amacı, ürünün fabrikadan son tüketiciye aktarılmasını sağlamaktır. Bir ürünün dağıtım kanalı, değiştirilmeden fiziki transfer ve sahipliklerinden sorumlu olan şahıs veya şirketlerden oluşur. Çünkü bu olduğunda, yeni bir ürün d

yönetim ve finans - Chris Argyris: Biyografi ve Yönetime Katkılar

Chris Argyris: Biyografi ve Yönetime Katkılar

Chris Argyris , Kuzey Amerika kökenli organizasyonun teorisyeniydi. Harvard Business School'da ders verdi ve Deloitte grubunun uluslararası danışmanlık şirketi Monitor Group'ta Düşünce Lideri seçildi. Bu şirket, işletme alanındaki en önemli şirketlere danışmanlık yapar. Dünyadaki örgütlerin içindeki değişimleri ve işleyişindeki gelişmeleri inceleyen örgütsel gelişim teorisinin oluşturulmasında MIT'den Richard Beckhard ve MIT'den Edgar Schein ve Kaliforniya Üniversitesi'nden Warren Bennis ile çalıştı. Mesleki yaşamının büyük bir bölümün

yönetim ve finans - Isaac Guzmán Valdivia: Biyografi ve Yönetime Katkılar

Isaac Guzmán Valdivia: Biyografi ve Yönetime Katkılar

Isaac Guzmán Valdivia , yönetime yaptığı sosyal yaklaşımlarla katkıları için öne çıkan Meksikalı bir filozof, sosyolog ve işadamıydı. Ayrıca, bu düşüncenin ülkedeki gelişimi üzerindeki yabancı düşüncenin etkisini fark eden Meksika yönetiminin yazarlarından biriydi. Eserleri, Meksika toplumunda derinlemesine kök salmış kavramları içeriyordu, yalnızca ekonomi ile ilgili değildi: Meksika'nın siyasi örgütlenmesi ve insanların, belediyelerin ve valiliklerin sahip olması gereken özgürlükleri ele alan eserlerin yazarıydı. İdari alanda gelişimi, ticaret sektöründe çal

yönetim ve finans - José Antonio Fernández Arena: Biyografi, Yöntem ve Katkılar

José Antonio Fernández Arena: Biyografi, Yöntem ve Katkılar

José Antonio Fernández Arena , Meksika'nın en önemli yönetim uzmanlarından biriydi. Küçük yaşlardan itibaren matematiğin kullanımıyla idare ve yönetimle ilgilenmeye başladı. Birçok 20. yüzyıl Meksikalı idare yazarı gibi, Fernández Arena'nın konseptleri de güçlü Avrupa ve Kuzey Amerika etkilerine sahip. Arena ABD'de okudu v

yönetim ve finans - Manfred Max Neef: Biyografi ve Katkıları

Manfred Max Neef: Biyografi ve Katkıları

Manfred Max Neef , Alman bir aileye sahip bir Şili ekonomistidir. Kariyerine 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri, Berkeley'deki prestijli California Üniversitesi'nde öğretmenlik yaparak başladı. En önemli eylemleri arasında temel insan ihtiyaçlarının sınıflandırılması ve insan ölçeğinin gelişimi yer almaktadır. 1993 yılında Şili se

yönetim ve finans - Agustín Reyes Ponce: Biyografi ve Yönetime Katkılar

Agustín Reyes Ponce: Biyografi ve Yönetime Katkılar

Agustín Reyes Ponce (1916 - 1988), Meksika ve Latin Amerika'daki en önemli yönetim teorisyenlerinden biriydi. Ayrıca, bu alanda öncülerden biriydi ve çalışmaları, çevredeki ülkelerin kamu ve özel idare organizasyonunu etkiledi. Araştırma çalışmalarına ek olarak, eğitim alanında da iyi bilinmektedir. Özellikle Ibero-Ame

yönetim ve finans - André Gunder Frank: Bağımlılık Teorisi, Katkıları ve Eserleri

André Gunder Frank: Bağımlılık Teorisi, Katkıları ve Eserleri

André Gunder Frank (1929-2005), Almanya'da doğmuş bir ekonomist ve sosyologdu. Uluslararası kabul görmüş en önemli katkısı, daha az gelişmiş ülkelerin ekonomilerini yeterince iyileştirememe nedenini ele alan bağımlılık teorisidir. Frank, iktisat biliminin neo-Marksist akımına aittir ve kendisini radikal bir ekonomist olarak kabul eder. Yazıları ve düşünc

yönetim ve finans - İdari Dakikalar: Kimler Katılır, İçerik ve Örnekler

İdari Dakikalar: Kimler Katılır, İçerik ve Örnekler

Bir idari işlem , bir işçi veya işçi grubuna meydana gelen olayların yazılı ve belgesel kanıt olarak kaydedildiği belgedir. Bunlar genellikle düzensiz çalışma durumlarının veya yaptırım gerektiren standartlara uyulmadığının kayıtlarıdır. İdari işlemlerde kaydedilen usulsüzlükler yürürlükteki iş yönetmeliğinde belirtilenlere uymak zorundadır; başka bir deyişle, iş sözleşmesine ve Federal İş Kanunu ve İç İş Tüzüğüne yansıtılmalıdır. İdari kayıtların değeri nedir? İlgili işgücü olayları

yönetim ve finans - Çeşitli Borçlular: Borçlu, Alacaklı ve Müşteri Arasındaki Fark ve Tanım

Çeşitli Borçlular: Borçlu, Alacaklı ve Müşteri Arasındaki Fark ve Tanım

Farklı borçlular hesabı, şirketin olağan işi ile ilgisi olmayan nedenlerden dolayı borçlu bulunan kişilerin veya kuruluşların muhasebe kalemlerini içerir. Muhasebede, bilanço bir fotoğraf gibi, bir şirketin ekonomik durumunun güvenilir ve gerçek bir yansıması olarak kullanılır. Bu rapor belirli bir zamanda bir şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve varlıklarını detaylandırır. Bu bilançoda farklı hesaplar var

yönetim ve finans - İleri Üretim Sistemleri: Özellikleri ve Örnekleri

İleri Üretim Sistemleri: Özellikleri ve Örnekleri

Gelişmiş üretim sistemleri , katma değeri yüksek ve pazarı etkileme potansiyeli yüksek ürün, süreç, hizmet ve bileşenlerin oluşturulması veya iyileştirilmesi için bilgi ve yenilikçi teknolojinin üretilmesi ve kullanılması anlamına gelir. Operasyonların planlanması, tasarlanması, uygulanması ve kontrolü ile ilgili faaliyetlerde büyük esneklik sağlayan yüksek verimlilik seviyesine sahip bir dizi teknolojidir. Üretimin tüm aşamalarını kap

yönetim ve finans - Bağımlılık teorisi: öncüller, öncüller

Bağımlılık teorisi: öncüller, öncüller

Bağımlılık teorisi , bazı ülkelerin (çevre bölgelerdeki yoksullukların) yoksulluğunun, en güçlü ülkelere (merkezdeki) göre tarihsel bir dezavantaj konumuna bağlı olduğunu belirleyen merkez-çevre modeline dayanmaktadır. saniye eskisi pahasına zenginleştirildi. 50'li ve 60'lı yıllarda, birçok Latin Amerikalı sosyal bilimci ve entelektüel, bölgelerinin yaşadığı azgelişmişliğe cevap vermek için bir teori geliştirdi. fon Sosyal Darwinizm ve sömürgecili

yönetim ve finans - Teklifin Analizi: Ne Olduğu ve Nasıl Yapıldığı (Örnekte)

Teklifin Analizi: Ne Olduğu ve Nasıl Yapıldığı (Örnekte)

Teklifin analizinin amacı , piyasada satılması amaçlanan bir mal veya hizmetin koşullarını ve miktarlarını belirlemektir. Teklif, tüketen halkın (pazarın) emrinde belirli miktarlarda, fiyatlarda, saatlerde ve yerlerde elden çıkarılan ürün miktarıdır. Teklifin analizi, güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesine ve rekabet avantajını arttırmak için stratejilerin uygulanmasına olanak tanır. Teklifin tarihsel, şimdiki ve

yönetim ve finans - Örgütsel Değişimin Yönetimi: Önemi, Süreci

Örgütsel Değişimin Yönetimi: Önemi, Süreci

Örgütsel değişimin yönetimi, bir organizasyon içindeki önemli değişikliklerin neden olduğu etkileri yönetmek ve insanlara odaklanmak için gerçekleştirilen tüm eylemlere tekabül eder. Bu değişiklikler yapısal, süreç veya kültürel olabilir. Bir organizasyon herhangi bir büyük oranda değişiklik önerdiğinde, ekip üyeleri arasındaki duygular çok çeşitli olabilir. Bazıları bunu heyecan verici bir

yönetim ve finans - Maliyet Teorisi: İlkeler, Uygulamalar ve Örnekler

Maliyet Teorisi: İlkeler, Uygulamalar ve Örnekler

Maliyet teorisi , ekonomistler tarafından şirketlerin ve bireylerin maliyetleri düşük ve karlarını yüksek tutmak için kaynaklarını nasıl tahsis ettiğini anlamak için bir çerçeve sağlamak için kullanılır. Maliyetler iş kararlarında çok önemlidir. Üretim maliyeti, fiyatların belirlenmesinde zemin sağlar. Yöneticilere, hangi fiyat

yönetim ve finans - Bir Şirketin Mali Döngüsü: Özellikleri

Bir Şirketin Mali Döngüsü: Özellikleri

Bir şirketin finansal döngüsü , şirketin çalışmaya devam edebilmesi için yürütülen ürün veya hizmetlerin sürekli hareketidir. Döngü tamamlandığında, tekrar başlar. Hammadde alımını, bitmiş ürünlere dönüştürülmesini, satışı, dosyayı (alacak ise) ve para kazanmayı kapsar. Bu nedenle, bir şirketin normal çal

yönetim ve finans - İş Acilliği Teorisi: İlkeler, Yazarlar

İş Acilliği Teorisi: İlkeler, Yazarlar

İş beklenmedikliği teorisi, bir organizasyonu yönetmenin daha genel bir biçiminin olmadığını, ancak içinde bulunduğu çevrenin dış ve iç faktörlerine bağlı olacağını gösterir; Başarı, liderin şirketi kuruluşunuzun faaliyet gösterdiği “koşullu” değişkenlere göre nasıl yönettiğine bağlıdır. Bu teori, 1960'lı yılların başlarınd

yönetim ve finans - Klasik Yönetim Teorisi: Kökeni, Özellikleri ve Yazarları

Klasik Yönetim Teorisi: Kökeni, Özellikleri ve Yazarları

Klasik yönetim teorisi, daha fazla üretkenlik elde etmek için organizasyonların yapısına ve işlevlerine odaklanan bir modeldir. İnsan ilişkileri okullarından ve neo-insan ilişkilerinden farklı olarak, insanlara değil, kurumun yapısal işleyişine odaklanır. En büyük üssü Konstantinopolis'te (şimdi İstanbul'da) doğmuş olan Fransız mühendis ve maden mühendisi Henri Fayol (1841-1925) idi. Endüstri Devrimi'ni de

yönetim ve finans - Tekel: Özellikleri ve Türleri

Tekel: Özellikleri ve Türleri

Tekel , tüketicilere belirli bir mal veya hizmeti sağlayan yalnızca bir kişi veya şirket olduğunda ortaya çıkar. Bu şekilde, bu kişi veya şirket belirli bir mal veya hizmetin teklifini kesinlikle kontrol eder, çünkü alıcıların gidebileceği hiçbir rekabet türü yoktur. Belirli bir mal veya hizmet için yalnızca bir alıcının bulunduğu monopson ile karıştırmayın; veya oligopolde, aynı mal veya hizmet için birkaç satıcı olduğunda. Tekel terimi, ilk defa Aristoteles&

yönetim ve finans - Bir Şirketin Genel Dengesi: Yapısı, Çeşitleri, Nasıl Yapılır?

Bir Şirketin Genel Dengesi: Yapısı, Çeşitleri, Nasıl Yapılır?

Bir şirketin bilançosu , hissedarların varlıklarını, yükümlülüklerini ve sermayelerini belirli bir zamanda bilgilendirerek, geri dönüş oranlarını hesaplamak ve sermaye yapısını değerlendirmek için bir temel oluşturur. Şirketin bir andaki finansal durumunu, sahip olduklarını ve borçlu olduklarını ve hissedarlar tarafından yatırılan tutarları fotoğraflayın. Bilanço, bir yandan varlıkların

yönetim ve finans - Mortgage Sözleşmesi: Özellikleri, Parçaları ve Örnekleri

Mortgage Sözleşmesi: Özellikleri, Parçaları ve Örnekleri

İpotek sözleşmesi , gerçek bir mülkü teminat olarak veren bir tarafa borç verildiği bir sözleşmedir. Dolayısıyla, borçlu kredisini ödememesine rağmen, alacaklı mülkün satışını talep edebilir ve bu şekilde borcu geri alabilir. Yani ipotek sözleşmesi, teminat olarak kurulan mülkün kredisini veren kişi için gerçek bir garanti hakkı veren bir kredi aracıdır. İpotekler genellikle gayrimenku

yönetim ve finans - Mükemmel Rekabet: Özellikler ve Örnekler

Mükemmel Rekabet: Özellikler ve Örnekler

Mükemmel rekabet , bunun için bir dizi ideal koşulu karşılayan hayali bir pazar yapısıdır. Bu şekilde, neoklasik iktisatçılar, mükemmel rekabetin ekonomide en iyi sonuçları aldığına, tüketicilere ve topluma aynı şekilde fayda sağladığına inanıyorlardı. Teorik olarak, mükemmel bir rekabet piyasasında uygulanan farklı modellerde, pazar, arz edilen miktar ile bir ürüne olan talep arasında bir dengeye ulaşacaktır. Bu durum, üreticilerin ve tüketi

yönetim ve finans - Ulusal Hesaplar: Özellikleri, Önemi ve Analizi

Ulusal Hesaplar: Özellikleri, Önemi ve Analizi

Ulusal muhasebe , bir ülkenin tüm ekonomik faaliyetlerinin hesaplarını güncel tutan bir sicildir. Bu şekilde, ülkenin tüm ekonomik akışı hem iç ekonomik aktörleri arasında hem de dış aktörlerle kontrol edilebilir ve ölçülebilir, bu da bize ekonominin ve zaman içindeki gelişiminin bir görüntüsünü verir. Bu kayıt defteri, çeşitli

yönetim ve finans - Ekonomik Ajanlar: Türleri ve Özellikleri

Ekonomik Ajanlar: Türleri ve Özellikleri

Ekonomik ajanlar , bir ekonomi içinde bir tür karar veren herhangi bir birey, kurum veya kurum grubudur. Başka bir deyişle, bir ekonomide, kendi kurallarına göre belirli bir ekonomik sistem içinde araya giren aktörler olacaktır. Bu ajanlar ekonomik ekonomiyi sentezlemek ve tüm süreçlerini basitleştirmek için uzman ekonomistler tarafından kurulmuştur. Bu şekilde, an

yönetim ve finans - Bir şirketin üretim alanı: fonksiyonlar ve hedefler

Bir şirketin üretim alanı: fonksiyonlar ve hedefler

Aynı zamanda faaliyet alanı olarak da adlandırılan bir şirketin üretim alanı, kaynakları veya girdileri müşteriye ulaşacak nihai ürüne dönüştürmeye adanmış bir organizasyonun bir parçasıdır. Bu bölüm yalnızca sanayi şirketlerinde veya ürün üreticilerinde değil aynı zamanda hizmetlerde de bulunur. Endüstriyel dönemin başlangıc

yönetim ve finans - Projelerin Finansal Değerlendirmesi: Yöntem ve Örnekler

Projelerin Finansal Değerlendirmesi: Yöntem ve Örnekler

Projelerin finansal bir değerlendirmesi, gelecekteki bir performans gösterip göstermeyeceğini değerlendirmek için belirlenmiş bir projenin tüm bölümlerinin araştırılmasıdır. Bu nedenle, bu önceden değerlendirme, bu projenin şirketin hedeflerine katkıda bulunup bulunmayacağını mı yoksa zaman ve para kaybı mı olacağını bilmek için bir yol olacaktır. Finansal değerlendirmenin ön