yönetim ve finans

yönetim ve finans - Bir şirketin amaçları: türleri ve özellikleri

Bir şirketin amaçları: türleri ve özellikleri

Bir şirketin amaçları, bu kuruluşun gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetle ulaşmak istediği hedeflerdir. Bu hedefler çok sayıda olmalı ve başarıya ulaşmak için iyi tanımlanmalıdır, çünkü bunlar şirketin geleceğine ve hayatta kalmasına bağlı olacaktır. Bu nedenle, kuruluşun kendi yapısı gibi, bu amaçların da şirketin misyon ve vizyonundan başlayarak bir kuruluşu olması gerekir. Misyon, şirketin amacının, dünyada

yönetim ve finans - Maliyet Türleri ve Özellikleri (Örneklerle)

Maliyet Türleri ve Özellikleri (Örneklerle)

Bir şirketin maliyet türleri , şirketin faaliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu ve mülkleri olmayan tüm faktörlere sahip farklı parasal değerleri ifade eder. Bunlar genellikle sayısız sebeplerden kaynaklanır: diğerleri arasında gelir, ücretler, altyapı, ulaşım, malzeme alımları. Kuruluşun zaman içind

yönetim ve finans - Şirketin Mikro Çevresi: Faktörler, Analiz ve Örnek

Şirketin Mikro Çevresi: Faktörler, Analiz ve Örnek

Şirketin mikro çevresi, stratejiyi, karar vermeyi ve iş performansını etkileyen tüm mikro faktörleri ifade eder. Bir şirketin başarısı için karar vermeden önce mikro çevrenin analizini yapması çok önemlidir. Şirketin iç ortamına karşılık gelir. Bu, yönetim, finans, araştırma ve geliştirme, satın alma, ticari faaliyetler ve muhasebe gibi tüm departmanları içerir. Bu bölümlerin her biri pazarl

yönetim ve finans - Şirketin Makro Çevresi: Faktörler, Analiz ve Örnek

Şirketin Makro Çevresi: Faktörler, Analiz ve Örnek

Şirketin makro çevresi, şirketin işleyişi ile doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi olan toplam çevre olarak tanımlanabilir. Şirket iş yaparken yalnız değil. Çevrelenir ve daha geniş bir bağlamda çalışır; Bu içeriğe makro ortam denir. Fırsatları şekillendiren bütün güçlerden oluşuyor, ancak aynı zamanda şirket için bir tehdit oluşturuyor. Ekonomik, sosyal, politik, demogr

yönetim ve finans - Operasyonel Planlama: Özellikleri, Önemi ve Örnek

Operasyonel Planlama: Özellikleri, Önemi ve Örnek

Operasyonel planlama , organizasyonun kaynaklarının (insan, finansal ve fiziksel) koordinasyonunu kolaylaştıran ve böylece söz konusu şirketin stratejik ve taktik planlarında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün olan bir yönetim aracıdır. Üst yönetimin stratejik bir plan hazırladığını ve yönetimin taktik plana sahip olduğunu varsayarsak, düşük yönetim aranan şey hakkında net bir fikir sahibi olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için ayrın

yönetim ve finans - Emici Maliyet: Özellikleri, Avantajları, Dezavantajları ve Örnek

Emici Maliyet: Özellikleri, Avantajları, Dezavantajları ve Örnek

Emme maliyeti , aynı zamanda toplam emme maliyeti olarak da bilinir, belirli bir ürünün üretimi ile ilgili tüm maliyetleri yükleyen bir yönetim maliyeti yöntemidir. Bu yöntem, toplam doğrudan maliyetlerin ve bir ürünün maliyet temeli olarak üretilmesiyle ilgili genel giderlerin kullanımını içerir. Bir ürünün imalat

yönetim ve finans - Hax ve Majluf modeli: ne oluşur, avantajlar, dezavantajlar

Hax ve Majluf modeli: ne oluşur, avantajlar, dezavantajlar

Hax ve Majluf modeli , kültür, strateji ve herhangi bir organizasyonun yapısı arasında korelasyon kurma ihtiyacına özel önem vermektedir. Her ne kadar şirketlerin belirli durumları çok çeşitli olabilir ve bu nedenle tarifleri hazırlamak için kendilerini ödünç vermese de, yukarıda belirtilen üç unsur arasındaki tutarlılığın gerçekten etkili bir organizasyonun bir parçası olduğu inkar edilemez. . Bu modelin yazarları iki Ş

yönetim ve finans - Ödeme Rolü: Neyi Sunar, Yapısı, Nasıl Yapılır ve Örnek

Ödeme Rolü: Neyi Sunar, Yapısı, Nasıl Yapılır ve Örnek

Ödeme rolü , bir şirketin çalışanlarına belirli bir süre boyunca veya belirli bir tarihte ödemek zorunda kaldıkları ücret ve maaş kayıtlarını, ikramiyeleri ve vergi kayıtlarını ifade etmek için yaygın olarak kullanılan terimdir. Aynı zamanda bordro olarak da bilinir. Bu terim ayrıca bir şirketin çalışanlarına her ödeme döneminde ödediği toplam para miktarını veya ücret ve vergileri hesaplama ve dağıtma sürecini ifade edebilir. Genellikle bir şirketin muhasebe depa

yönetim ve finans - Wiliams Edwards Deming: Biyografi, Kalitenin İlkeleri, Katkıları

Wiliams Edwards Deming: Biyografi, Kalitenin İlkeleri, Katkıları

William Edwards Deming (Ekim 1900 - Aralık 1993), Iowa eyaletinin Sioux şehrinde doğan Amerikalı bir istatistikçi, mühendis, profesör, yönetim danışmanı ve konuşmacıydı Deming, elektrik mühendisliği okudu ve matematiksel fizik dalında uzmanlaştı. Deming, Nüfus Sayımı Bürosu ve ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nda hala kullanılan örnekleme tekniklerinin geliştirilmesine yardımcı oldu. Bu bilgin, Japonya'da II. D

yönetim ve finans - Doğrudan maliyetlendirme: Özellikleri, Avantajları, Dezavantajları ve Örnekleri

Doğrudan maliyetlendirme: Özellikleri, Avantajları, Dezavantajları ve Örnekleri

Doğrudan maliyetlendirme , karar almak için yalnızca değişken maliyetleri kullanan bir maliyet analizi biçimidir. Sabit maliyetleri dikkate almazlar, çünkü gerçekleştikleri zamanla ilişkili oldukları varsayılmaktadır. Bu yöntem, üretim ve satış planlamasına karar vermek için maliyet hesaplamasının kullanıldığı pratik bir araçtır. Üretimin sabit maliyetlerin

yönetim ve finans - Sürekli envanter sistemi: performans, avantajlar

Sürekli envanter sistemi: performans, avantajlar

Sürekli envanter sistemi , bilgisayarlı sistemler ve işletme varlık yönetimi yazılımı kullanarak envanter satışını veya alımını hemen kaydeden bir envanter muhasebesi yöntemidir. Stoktaki stok miktarına ilişkin acil raporlar ile stoktaki değişikliklerin oldukça ayrıntılı bir görünümünü gösterir ve mevcut malların seviyesini doğru olarak yansıtır. Sürekli envanter tercih edilen e

yönetim ve finans - Sayma teknikleri: ana teknikler, uygulamalar ve örnekler

Sayma teknikleri: ana teknikler, uygulamalar ve örnekler

Sayma teknikleri , bir küme veya birkaç nesne kümesi içinde olası sayıdaki düzenlemeleri saymak için bir dizi olasılık yöntemidir. Bunlar, çok sayıda nesne ve / veya değişken olması nedeniyle hesapları manuel olarak karmaşıklaştırırken kullanılır. Örneğin, bu sorunun çözümü çok basit: Patronunuzun son bir saat içinde gelen son ürünleri saymanızı istediğini hayal edin. Bu durumda gidip ürünleri tek tek s

yönetim ve finans - Bitki dağıtımı: çeşitleri, metodolojisi, ilkeleri ve amaçları

Bitki dağıtımı: çeşitleri, metodolojisi, ilkeleri ve amaçları

Tesisin dağıtımı , bir organizasyonun tüm materyallerinin fiziksel organizasyonundan oluşur. Bu, fabrika, ofisler veya depolar gibi şirketin sınai ve / veya ticari üretimine yönelik tüm alanları içerir. Tesisin tasarımı, tüm operasyonların verimliliğini artırmak için çok önemli bir gerekliliktir. Bu nedenle, dağıtım

yönetim ve finans - Sociedad en Comandita Simple: Özellikler, Avantajlar, Dezavantajlar

Sociedad en Comandita Simple: Özellikler, Avantajlar, Dezavantajlar

Sınırlı bir ortaklık , minimum iki ortaktan oluşan şirkettir: aynı zamanda yönetici veya genel olarak da adlandırılan genel bir ortak ve sınırlı bir ortak. Yönetici ortaklar, tüm kişisel ve ticari varlıkları dahil, şirketin yönetiminden sorumludur. Sınırlı bir ortaklık, genel bir ortaklığa benzer bir ortaklık şeklidir, ancak genel bir ortaklığın en az iki genel ortağa sahip olması gerekir. Sınırlı bir ortaklığın en az bi

yönetim ve finans - Müşteri-sağlayıcı zinciri: ne olduğu ve örnek

Müşteri-sağlayıcı zinciri: ne olduğu ve örnek

Müşteri-tedarik zinciri , bir işlemin faydalanıcıları veya alıcılar (müşteriler) ile biletleri yaratanlar veya bu işlemin sonucunu verenler (tedarikçiler) arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Bu ilişki veya zincir içerisinde, şirketin sattığı ürün veya hizmete katma değer sağlayan tüm faaliyetleri girin. Bu ürünler veya hizmetler

yönetim ve finans - Bir Şirketin İç ve Dış Halkla İlişkileri

Bir Şirketin İç ve Dış Halkla İlişkileri

Bir şirketin iç ve dış halkla ilişkileri , bir şirketi ulusal ve uluslararası pazarda projelendirmek için iletişim desteği sağlamaktan sorumludur. Amacı, üst düzey bir kamu imajını garanti etmek için organizasyon içinde ve dışında mükemmel bir iletişimi yönetmek, tanıtmak ve sürdürmektir. Çalışanlar ve şirket aras

yönetim ve finans - İş Etiği: İlkeleri, Toplum İçin Önemi ve Gerçek Vakalar

İş Etiği: İlkeleri, Toplum İçin Önemi ve Gerçek Vakalar

İş ahlakı , bir toplumu bir bütün olarak iyileştirmek için bir organizasyonda ortaya çıkan ahlaki ilkeleri incelemeye adanmış bir felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Bu, ekibin bileşenlerinin her birinin davranışından kuruluşun davranışına kadar uzanmaktadır. İş ahlakını kapsayan birçok konu var, en analiz edileni şirket tarafından yürütülen faaliyetin ahlaki ilkeleri ve organizasyonun değerleridir. Bu nedenle, şirketler çalışma or

yönetim ve finans - Fiyatlandırma politikası: nelerden oluştuğu ve hedefleri

Fiyatlandırma politikası: nelerden oluştuğu ve hedefleri

Bir şirketin fiyat politikası , kuruluşun sattığı ürün veya hizmet karşılığında talep ettiği parasal değerin sabit olduğu pazarlama planının bir parçası olarak tanımlanır. Bu fiyatlar, sürece müdahale eden tüm değişkenlerin kapsamlı bir değerlendirmesi ve analizi sonucunda işaretlenmelidir. Bu değişkenler arasında malz

yönetim ve finans - Alacak Hesaplarının Yönetimi: Özellikleri, Amaçları

Alacak Hesaplarının Yönetimi: Özellikleri, Amaçları

Alacak hesaplarının yönetimi, bir şirketin kredile sunulan satışların yönetimi ile ilgili olarak kullandığı politikalar, prosedürler ve uygulamaların kümesini ifade eder. Bir şirketin, bir ürün veya hizmeti teslim ettikten sonra ödemesini almak zorunda olduğu bekleyen tüm faturaların işlenmesidir. Yani, müşterilerin b

yönetim ve finans - İnsan Kaynakları Envanteri: Unsurlar, Nasıl Yapıldığı ve Örnek

İnsan Kaynakları Envanteri: Unsurlar, Nasıl Yapıldığı ve Örnek

İnsan kaynakları envanteri , bir organizasyonda çalışan personelin temel bilgilerinin ayrıntılı bir kaydıdır. Bu, şirkete sahip olduğu insan potansiyelini bilmesini ve bu kaynakları etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan kararlar vermesini sağlıyor. Mevcut zamanlarda bu envanter çok önemli bir araç haline geldi, çünkü sistematik olarak çalışanların bilgi ve becerileri hakkında veri sunuyor. Bu, eğitimlerin, asensosları

yönetim ve finans - 7 Bütçe Türleri ve Özellikleri

7 Bütçe Türleri ve Özellikleri

Bir şirket içinde farklı türlerde bütçeler vardır ve hepsinin temel amacı aynıdır: normalde bir yıl boyunca belli bir süre için mali planlar. Bütçeler, şirketin departmanlarına uyarlanmalı ve mevcut finansal kaynakları organize etmek için kullanılmalı ve böylece gelecekteki eylemleri tasarlayabilmelidir. Bu nedenle, bütçenin

yönetim ve finans - Açık Görüşme: Tipler, Avantajlar, Dezavantajlar ve Örnekler

Açık Görüşme: Tipler, Avantajlar, Dezavantajlar ve Örnekler

Açık görüşme , görüşme yapılan kişi ile görüşülen kişi arasında yapılandırılmamış bir konuşmanın teşvik edildiği niteliksel bir araştırma tekniğidir. İletişimsel etkileşimin bir parçası olarak kendiliğinden oluşan sorulara dayanmaktadır. Amacı, çalışanın kişisel ve iş tecrübelerine dayanarak kuruma ilgisini çeken yönleriyle ilgili beklenti ve bakış açılarını bilmek. Bu enstrümanda sözsüz iletişim de mevcuttur; Görüş

yönetim ve finans - Porter'ın Değer Zinciri: Faaliyetler, Neleri Sunuyor ve Analizi

Porter'ın Değer Zinciri: Faaliyetler, Neleri Sunuyor ve Analizi

Porter'ın değer zinciri , pazar için değerli bir ürün veya hizmet sunmak için hammadde ediniminden belirli bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket tarafından yürütülen faaliyetler bütünüdür. Porter, şirketlerin tüm faaliyetlerini incelemek ve birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını görmek için kullanabilecekleri genel amaçlı bir değer zinciri önermiştir. Bir şirketin nasıl değer yaratt

yönetim ve finans - Makrookalizasyon: Faktörler, Neleri Sunar ve Örnekler

Makrookalizasyon: Faktörler, Neleri Sunar ve Örnekler

Bir projenin veya şirketin makro konumu, bir şirketin veya işletmenin bulunduğu en avantajlı bölgeye karar vermektir; Bir projenin bulunduğu genel coğrafi bölgeyi açıklar. Şehirler ve bölgeler, şirketler ve insanların gruplandırılmasından elde edilen faydaların sembiyozu yoluyla ortaya çıkar. Bu nedenle, işlevse

yönetim ve finans - Mikrookalizasyon: Faktörler, Neleri Sunar ve Örnekler

Mikrookalizasyon: Faktörler, Neleri Sunar ve Örnekler

Bir projenin veya şirketin mikrolocalizaciónu, bir şirketin veya projenin kesin olarak çözümleneceği, daha geniş kapsamlı bir makro alandaki spesifik konumdur. İş dünyasında en önemli üç hususun konum, konum ve konum olduğuna dair bir söz var. Yeni bir işe başlıyorsanız, doğru yeri seçmek esastır; müşterilere yakın olmak istiyorsun. Bir girişimcinin ticari bi

yönetim ve finans - Yeniden Sipariş Verme Noktası: Stoklar ve Örneklerde Nasıl Hesaplanır?

Yeniden Sipariş Verme Noktası: Stoklar ve Örneklerde Nasıl Hesaplanır?

Yeniden sipariş noktası , bir öğenin minimum varoluş miktarıdır, böylece stok bu miktara ulaştığında, öğenin yeniden sıralanması gerekir. Bu terim, belirli bir envanteri doldurma eylemini tetikleyen envanter düzeyini ifade eder. Satın alma süreci ve tedarikçinin planlanan şekilde teslimat işlerinde yerine getirilmesi durumunda, yeniden sipariş noktası, en son mevcut ürün tükendiğinde gelen envanterin değiştirilmesiyle sonuçlanmalıdır. Böylece, üretim ve satış faaliy

yönetim ve finans - Analitik Prosedür (Muhasebe): Özellikleri, Avantajları ve Dezavantajları

Analitik Prosedür (Muhasebe): Özellikleri, Avantajları ve Dezavantajları

Analitik prosedür , finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki kabul edilebilir ilişkilerin analizi yoluyla finansal bilgilerin değerlendirilmesidir. Bir denetim sırasında kullanılan bir tür delildir. Bu prosedür, bir şirketin finansal kayıtları ile ilgili olası sorunları gösterir ve bu daha sonra daha fazla araştırılabilir. Mali denetimde,

yönetim ve finans - Bir Şirket Prosedürlerinin El Kitabı: Neleri Sunar, Nasıl Hazırlanır?

Bir Şirket Prosedürlerinin El Kitabı: Neleri Sunar, Nasıl Hazırlanır?

Bir şirketin prosedürler kılavuzu, bir işin nasıl tamamlanacağına veya işyerinde ortaya çıktığında belirli bir durumla nasıl başa çıkılacağına dair adım adım talimatları gösteren yazılı bir belgedir. Şirketin en iyi uygulamalarını ve ana iş süreçlerinin açıklamalarını içerir. Bu kılavuz ayrıca, işin nasıl gerçe

yönetim ve finans - İşletme Sermayesi: Nasıl Hesaplanır, Önemi ve Örneği

İşletme Sermayesi: Nasıl Hesaplanır, Önemi ve Örneği

İşletme sermayesi olarak da bilinen işletme sermayesi, devlet kurumları da dahil olmak üzere bir şirket, kuruluş veya başka bir işletme için mevcut işletme likiditesini temsil eden finansal bir göstergedir. Tesis ve ekipman gibi sabit kıymetler gibi işletme sermayesi işletme sermayesinin bir parçası olarak kabul edilir. İşletme sermaye

yönetim ve finans - İç Denetim: Özellikleri, Neleri Sunar, Avantaj ve Dezavantajları

İç Denetim: Özellikleri, Neleri Sunar, Avantaj ve Dezavantajları

İç denetim , bir şirketin risk yönetimi, kontrolü ve yönetimi süreçlerini analiz etmek ve değerlendirmekten sorumlu olan faaliyettir. İç denetimin kapsamı yalnızca, denetçinin elde ettiği sonuçları doğrudan rapor ettiği yönetim veya yönetim kurulu tarafından belirlenir. Nihai hedefi, bir şirketin faaliyetlerine değer katmak ve optimize etmektir. Bunu başarmak için, de