Matematik

matematik - 60 bölücüler nelerdir?

60 bölücüler nelerdir?

60'ın bölenlerinin hangileri olduğunu bilmek, bizi ilgilendiren belirli bir durumda 60 olan bir sayının "faktörleri" olarak adlandırıldığının farkına varmak için uygundur. Bölenleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60 olup katı bir sıraya sokarlar. Üstelik, en yaygın ortak bölenin 1, en yüksek ise 60 olduğunu not edelim. Bunların neden 60

matematik - Dikdörtgenin En Dikdörtgen 9 Özelliği

Dikdörtgenin En Dikdörtgen 9 Özelliği

Dikdörtgen , dört tarafı ve dört köşesi olan düz bir geometrik figür ile karakterize edilir. Bu dört taraftan, bir çift aynı ölçüye sahipken, diğer çift ilk çiftinkinden farklı bir ölçüme sahiptir. Bu şekil, paralelkenar tipinde bir poligondur, çünkü dikdörtgenin zıt tarafları paraleldir ve aynı ölçümlere sahiptir. Dikdörtgenleri oluşturan açıla

matematik - Clausura Mülkiyet nedir?  (Örneklerle)

Clausura Mülkiyet nedir? (Örneklerle)

Clausurativa özelliği , belirli bir kümeye ait iki sayıyla bir matematiksel işlem gerçekleştirildiğinde yerine getirilen temel bir matematik özelliğidir ve bu işlemin sonucu aynı kümeye ait başka bir sayıdır. Eğer gerçeklere ait olan -3 sayısını eklersek, 8'e gerçek sayılara ait olanları da eklersek sonuçta gerçek sayılara ait olan 5 sayısını elde ederiz. Bu durumda kapanış özelliğin

matematik - Hipparco de Nicea: Biyografi ve Katkıları

Hipparco de Nicea: Biyografi ve Katkıları

Nicea Hipparchus, astronominin matematiksel bir bilim olarak ilerlemesine ve trigonometrinin temellerine temel katkılarda bulunan bir Yunan astronomu ve matematikçisiydi. Trigonometri'nin kurucusu olarak kabul edilir, ancak en çok ekinoksun kullanıldığını yanlışlıkla keşfetmesi ile ünlüdür. Her ne kadar

matematik - Matematik ne için?  7 Önemli Kullanımlar

Matematik ne için? 7 Önemli Kullanımlar

Matematik , insancıl profesyonellerin de dahil olduğu tüm insani akıl yürütme alanlarındaki sayısız fonksiyon ve uygulamaya hizmet eder ; bununla birlikte, büyük katkısı mühendislik, işletme veya ekonomi gibi kariyerlerde uygulanır. Matematik, nicelikleri, soyut varlıkları ve ilişkilerini, aynı zamanda elementlerin formlarını ve mantığını inceleyen bilimdir. Yani, semboller, sayılar

matematik - Ne Tür İntegraller Var?

Ne Tür İntegraller Var?

Hesaplamada bulduğumuz integral türleri : Belirsiz İntegraller ve Tanımlanmış İntegraller. Kesin integrallerin belirsiz integrallerden çok daha fazla uygulaması olmasına rağmen, ilk önce belirsiz integralleri çözmeyi öğrenmek gerekir. Belirli integrallerin en çekici uygulamalarından biri, bir devrimin sağlam hacminin hesaplanmasıdır. Her iki integral tü

matematik - Kartezyen Düzleminin Parçaları Nedir?

Kartezyen Düzleminin Parçaları Nedir?

Kartezyen düzleminin parçaları , Kartezyen düzlemini dört bölgeye ayıran iki gerçek, dik çizgiden oluşur. Bu bölgelerin her birine kadran denir ve Kartezyen düzleminin elemanları nokta olarak adlandırılır. Koordinat eksenleri ile birlikte düzleme , analitik geometriyi icat eden Fransız filozof René Descartes onuruna Kartezyen düzlemi adı verilir. Kartezyen düzlemini

matematik - 30 bölenleri nelerdir?

30 bölenleri nelerdir?

Hangisinin 30 bölücü olduğu ve herhangi başka bir sayının (sıfır olmayan) hangileri olduğunu hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz, ancak temel fikir, bir sayının bölenlerin genel bir şekilde nasıl hesaplandığını öğrenmektir. Bölenleri tartışırken özen gösterilmelidir, çünkü 30'un bölenlerinin tamamının 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 olduğu hızlı bir şekilde tespit edilebilir, peki bu sayıların olumsuzları? ? Bölenler mi değiller mi? Bir önceki soruy

matematik - Bir onda birine kaç yüze sığar?

Bir onda birine kaç yüze sığar?

Yüzde onuncu birinin onda birine uyduğunu bilmeden önce , onuncu ve yüzlerceların kavramları açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu kelimelerin ortaya çıktığı kavram, ondalık kesir kavramıdır. Ondalık kesirlerin kullanımı, tahmin edebileceğinizden daha fazla. Bir mağazada bir ürünün fiyatlarından, süpermarkette bir meyve sepetinin ağırlığına uygulanabilirler. Resimdeki virgül "ondalık nok

matematik - Kalıntının 300 olduğu Bölümler: Ne oldukları ve nasıl kuruldukları

Kalıntının 300 olduğu Bölümler: Ne oldukları ve nasıl kuruldukları

Kalanın 300 olduğu birçok bölüm var. Bunlardan bazılarına işaret etmenin yanı sıra, bu bölümlerin her birini inşa etmeye yardımcı olan ve 300 sayısına bağlı olmayan bir teknik gösterilecektir. Bu teknik, aşağıdakileri ifade eden Euclid bölünme algoritması tarafından sağlanmıştır: "n" ve "b" iki tamsayıları verildiğinde, sıfırdan (b≠0) farklı olan "b", "q" tamsayıları vardır ve «R», öyle ki n = bq + r, burada 0 ≤ «r» <| b |. «N», «b», «q» ve «r» sayıları sırasıyla temettü

matematik - Üçgenin Tarafları ve Açıları Nasıl Hesaplanır?

Üçgenin Tarafları ve Açıları Nasıl Hesaplanır?

Bir üçgenin kenarlarını ve açılarını hesaplamanın birkaç yolu vardır. Bunlar birlikte çalıştığınız üçgen türüne bağlıdır. Bu fırsatta, belirli bir üçgen verisinin bilindiği varsayılarak, bir üçgenin kenarlarını ve açılarını nasıl hesaplayacağımızı göstereceğiz. Kullanılacak elemanlar: - Pisagor teoremi B

matematik - Trigonometri Tarihi: Başlıca Özellikleri

Trigonometri Tarihi: Başlıca Özellikleri

Trigonometri tarihi a ikinci binyıla kadar izlenebilir. C., Mısır matematiği çalışmasında ve Babil matematiğinde. Trigonometrik fonksiyonların sistematik incelemesi Hellenistik matematikte başladı ve Hellenistik astronominin bir parçası olarak Hindistan'a ulaştı. Orta Çağ boyunca, İslam matematiğinde trigonometri çalışması devam etti; O zamandan beri Rönesanstan başlayarak Latin Batı'da ayrı bir tema olarak uyarlandı. Modern trigonometri gelişim

matematik - Vektör Miktarı Nedir?  (Örneklerle)

Vektör Miktarı Nedir? (Örneklerle)

Vektör miktarı veya vektör, hem büyüklüğünü hem de modülünü (ilgili birimlerle birlikte) ve yönünü belirtmenin gerekli olduğu miktar olarak tanımlanır. Vektör miktarından farklı olarak, skaler bir miktar sadece büyüklüğüne (ve birimlerine) sahiptir, ancak yönü yoktur. Bazı skaler büyüklük örnekleri, diğerleri arasında sıcaklık, nesnenin hacmi, uzunluk, kütle ve zamandır. Vektör ve skaler miktar arasındaki fa

matematik - Ortak Kesir ve Ondalık Sayı Arasındaki Fark Nedir?

Ortak Kesir ve Ondalık Sayı Arasındaki Fark Nedir?

Ortak bir kesir ile ondalık sayı arasında ne gibi bir fark olduğunu belirlemek için, her iki öğeyi de gözlemlemek yeterlidir: biri rasyonel bir sayıyı temsil ederken, diğeri anayasada bütün bir kısmı ve bir ondalık kısmı içerir. Bir "ortak kesir", bahsedilen bölümü etkilemeden, bir başkasına bölünmüş bir miktarın ifadesidir. Matematiksel olarak, ortak

matematik - Fonksiyonun Süresi nedir y = 3sen (4x)?

Fonksiyonun Süresi nedir y = 3sen (4x)?

Y = 3sen (4x) fonksiyonunun süresi 2π / 4 = π / 2'dir. Bu ifadenin nedenini açıkça anlamak için, bir fonksiyon periyodunun tanımını ve fonksiyonun periyodunun tarihini bilmeliyiz; Fonksiyon grafikleri hakkında biraz da faydalı olacaktır. Sinüs ve kosinüs (sin (x) ve cos (x)) gibi trigonometrik fonksiyonlar matematik ve mühendislikte çok faydalıdır. Periyot kelimesi

matematik - 4284 ve 2520 sayılı Maksimum Ortak Bölen nedir?

4284 ve 2520 sayılı Maksimum Ortak Bölen nedir?

4284 ve 2520 arasındaki en büyük ortak bölen 252'dir . Bu sayıyı hesaplamak için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler seçilen sayılara bağlı değildir, bu nedenle genel olarak uygulanabilirler. Azami ortak bölen ve en az ortak kat kavramları, daha sonra görüleceği gibi yakından ilişkilidir. Yalnızca adla, iki say

matematik - Bir icosagon nedir?  Özellikleri ve özellikleri

Bir icosagon nedir? Özellikleri ve özellikleri

Bir icosagon veya isodecagon 20 tarafı olan bir çokgendir. Bir çokgen, düzlemin bir bölgesini saran sonlu bir dizi çizgi bölümünün (ikiden fazla) oluşturduğu düz bir şekildir. Her çizgi parçasına bir taraf, her iki tarafın kesişme noktası tepe olarak adlandırılır. Taraf sayısına göre, çokgenler belirli adlar alır. En yaygın olanı sırasıyla

matematik - Eğimi 2 / 3'e eşit olan bir çizginin genel denklemi nedir?

Eğimi 2 / 3'e eşit olan bir çizginin genel denklemi nedir?

Bir L hattının genel denklemi şöyledir: Ax + By + C = 0, burada A, B ve C sabittir, x bağımsız değişken e ve bağımlı değişkendir. Genellikle m harfi ile gösterilen, P = (x1, y1) ve Q = (x0, y0) noktalarından geçen bir çizginin eğimi bir sonraki m = = (y1-y0) / (x1 -x0). Bir çizginin eğimi belli bir şekilde eğimi temsil eder; Daha resmi olarak belirtildiği gibi, bir çizginin eğimi, X ekseni ile oluşturduğu açının teğetidir. Noktaların adlandırıldığı sıra

matematik - 5 Çocuklar İçin Çarpıcı Sorunlar

5 Çocuklar İçin Çarpıcı Sorunlar

Çarpma problemleri , ilkokuldaki çocuklara, toplama ve çıkarma işlemlerini öğrendikten sonra, toplama ve çıkarma olarak da adlandırılır. Çocuklara tam sayıların çarpılmasının gerçekten bir miktar olduğunu öğretmek önemlidir, ancak bu eklemeleri daha hızlı ve kolay hale getirmek için nasıl çarpılacağını öğrenmek çok önemlidir. Çocuklara çarpmayı öğretmek için ku

matematik - 24 bölücüleri nelerdir?

24 bölücüleri nelerdir?

Hangi 24'ün böleninin ve tüm sayıların hangilerinin olduğunu bilmek için, bazı ek adımlarla birlikte ana faktörlerde bir ayrışma yapılır. Oldukça kısa bir süreç ve öğrenmesi kolay. Asal faktörlerden daha önce bahsedildiğinde, iki tanımdan söz edilir: faktörler ve asal sayılar. Bir sayının asal çarpanla

matematik - Bir küpün kenarı nedir?

Bir küpün kenarı nedir?

Bir küpün kenarı, onun kenarıdır: iki köşe veya köşeyi birleştiren çizgidir. Kenar, geometrik bir figürün iki yüzünün kesiştiği çizgidir. Yukarıdaki tanım geneldir ve sadece küp için değil, herhangi bir geometrik şekle uygulanır. Düz bir şekil olduğunda, kenarlar söz konusu şeklin kenarlarına karşılık gelir. Paralelkenar şeklinde altı yüze s

matematik - Analitik Geometrinin Tarihsel Arkaplanı

Analitik Geometrinin Tarihsel Arkaplanı

Analitik geometrinin tarihsel geçmişi, Pierre de Fermat ve René Descartes'in temel fikirlerini tanımladıkları on yedinci yüzyıla kadar uzanıyor. Buluşu, cebirin modernleşmesini ve François Viète'nin cebirsel gösterimini takip etti. Bu alanın temelleri Yunanistan'da, özellikle de matematik alanında büyük etkisi olan Apollonius ve Euclid'in çalışmalarındadır. Analitik geometrinin a

matematik - Trapez Prizma: Özellikleri ve Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Trapez Prizma: Özellikleri ve Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Bir yamuk prizma , yer alan poligonların yamuklar olacağı bir prizmadır. Prizmanın tanımı, iki eşit çokgen tarafından oluşturulmuş ve birbirlerine paralel olacak şekilde geometrik bir yapıdır ve yüzlerinin geri kalanı paralelkenarlardır. Bir prizma, yalnızca çokgenin kenar sayısına değil, çokgenin kendisine bağlı olan farklı biçimlerde olabilir. Eğer bir prizmada yer alan

matematik - 5'in katları nelerdir?

5'in katları nelerdir?

5'in katları çoktur, gerçekte, sonsuz sayıda vardır. Örneğin, 10, 20 ve 35 sayıları vardır. İlginç olan, bir sayının 5 katı olup olmadığını hızlı bir şekilde tanımlamayı sağlayan basit ve basit bir kural bulabilmektir. Okulda öğretilen 5 çarpım tablosuna bakarsanız, sağdaki sayılarla ilgili bazı özellikler görebilirsiniz. Tüm sonuçlar 0 veya 5 ile biter,

matematik - Tam ve Ondalık Sayıların Konumu Nedir?

Tam ve Ondalık Sayıların Konumu Nedir?

Tam sayıların ve ondalık sayıların yerleri, ondalık nokta olarak da adlandırılan virgülle sınırlandırılır. Gerçek sayının tamsayı kısmı virgülün soluna, sayının ondalık kısmı sağa yazılır. Bir tamsayı kısmı ve ondalık kısmı olan bir sayı yazmak için evrensel gösterim, bu kısımları virgülle ayırmaktır, ancak bir süre kullandıkları yerler vardır. Önceki görüntüde, gerçek sayılardan birinin tüm

matematik - Kesirin Parçaları Nelerdir?

Kesirin Parçaları Nelerdir?

Kesir kısımları üçe ayrılır: pay, yatay veya çapraz çubuk ve paydası. Bu nedenle, "çeyreklik" kesirini belirtmek istiyorsak, gösterim 1/4'tür, burada çubuğun üzerindeki sayı pay ve aşağıda olan paydadır. Kesirler hakkında konuştuğumuzda, bir şeyin bütününün bölünmesi gereken bölümlerinden gerçekten söz ediyoruz. Kesirleri oluşturan sayılar tam s

matematik - En Uygun 7 Ölçüm Hatası

En Uygun 7 Ölçüm Hatası

Ölçüm hataları türleri, diğerleri arasında rasgele, sistematik, küçük düşürücü veya anlamlı olabilir. Elde edilen değer ile ölçülen nesnenin gerçek değeri arasındaki farka ölçüm hatası olarak bilinir. Bazen hata çok azdır ve ihmal edilebilir düzeydedir. Bu, gerçek ve ölçülen değerler arasındaki farkın önemsiz olduğu ve sonucu etkilemediği anlamına gelir. Diğer durumlarda hatalar önemlidir; bu,

matematik - İkinci dereceden bir denklemin kaç çözümü var?

İkinci dereceden bir denklemin kaç çözümü var?

Kuadratik bir denklem veya ikinci derece denklem, söz konusu denklemde görünen katsayılara bağlı olarak sıfır, bir veya iki gerçek çözüme sahip olabilir. Karmaşık sayılar üzerinde çalışıyorsanız, her ikinci dereceden denklemin iki çözümü olduğunu söyleyebilirsiniz. İkinci dereceden bir denklem başlatmak için ax² + bx + c = 0 formunun bir denklemi bulunur, burada a, b ve c gerçek sayılardır ve x bir değişkendir. X1'in, x ile x1'in denklem

matematik - En Uygun 12 Skaler Büyüklük Örneği

En Uygun 12 Skaler Büyüklük Örneği

Skaler büyüklük örnekleri günlük yaşamda mevcuttur. Bunlar, karşılık gelen birimlerle birlikte ölçüsünü ifade eden yalnızca gerçek bir sayı ile belirlenen fiziksel büyüklüklerdir. Aksine, bir vektör büyüklüğü, gerçek bir sayı ve ölçü birimlerine sahip olmasının yanı sıra, tamamen belirlenecek bir adres ve duyuya ihtiyacı olandır. En yaygın skaler büyüklük örnekleri

matematik - Sayılar ne için?  6 Ana Kullanım Alanları

Sayılar ne için? 6 Ana Kullanım Alanları

Rakamlar dünyadaki görevlerin sonsuzluğuna hizmet ediyor . Çoğu işlemde, her zaman açık bir şekilde olmasa da, sayıları içeren nesneler ve yerler. Başlıca kullanımı, nesnelerin sayılmasına izin vermeleridir. Sayıların dahil olmadığı durumları bulmak daha zordur. Bunlar, yaşamdaki birçok günlük durumun merkezi bir parçasını oluşturur. Örneğin, uçakları takip eden g